Terug naar alle locaties

Lister Centraal Bureau

De locaties van Lister bieden herstelondersteunende begeleiding in woonvormen van Lister of bij mensen thuis. De locaties worden ondersteund door het Lister Centraal Bureau.

Lister Centraal Bureau is gehuisvest op de eerste, tweede en derde verdieping van het pand aan het Furkaplateau 15 in de wijk Lunetten in Utrecht.

Lister Centraal Bureau bestaat uit:

De omvang van de (centrale) ondersteuning sluit aan bij haar nut voor het primaire proces en voor het vitaal houden van de organisatie. Alle ondersteunende werkzaamheden komen ten goede aan het herstel van de cliënt, de professionele ruimte van medewerkers of de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en managers.

Bij Lister wordt niet gerookt in de gebouwen, op de terreinen en voor de ingang van onze terreinen. Cliënten mogen roken in hun eigen woonruimte.

Bekijk ook

twee mannen zijn in gesprek over de administratie

Begeleiding

Begeleiding is er voor mensen vanaf 18 jaar met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek. Lister begeleidt mensen thuis door onze gebiedsteams ggz of met beschermd wonen.  

Wonen

Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Lukt het momenteel niet om zelfstandig te wonen? Dan is beschermd wonen misschien iets voor jou.