Lister Utrecht Lunetten

Ingang kantoor Lister locatie Utrecht Zuidoost

 

 

 

 

Lister Utrecht Lunetten, team Elzas, biedt beschermd wonen met begeleiding aan cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid vanaf 18 jaar. Team Elzas is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met een psychotische kwetsbaarheid. Team Elzas beschikt over 35 beschermde woonplekken, waaronder 29 eenpersoons appartementen en 2 groepswoningen.

Bekijk onze vacature Herstelcoach

Begeleiding van Lister Utrecht Lunetten

De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten. Cliënten worden ondersteund in hun dagelijkse leven en worden waar nodig gespiegeld met als doel inzicht te geven en te normaliseren, opdat cliënten in hun eigen kracht komen te staan en regie over hun eigen leven nemen. De begeleiding is gericht op doorstroom. Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider. Samen met de persoonlijk begeleider maakt de cliënt zijn of haar begeleidingsplan. Het begeleidingsplan beschrijft de doelen waaraan de cliënt gaat werken. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, dagbesteding, financiën & administratie, sociale contacten, lichamelijke- en geestelijke gezondheid.

Specialisatie

Team Elzas is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met een psychotische kwetsbaarheid. Hiervoor is het team in 2013 een samenwerking gestart met Altrecht ABC om de behandeling en begeleiding van deze doelgroep beter op elkaar af te stemmen en opnames te voorkomen.

Buitenkant woningen Lister locatie Utrecht Zuidoost team Elzas

Dagbesteding

Aandacht voor werk en activering is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Samen met cliënten wordt onderzocht wat cliënten op dit levensgebied willen en welke stappen hiervoor gezet moeten worden. Er wordt toegewerkt naar tenminste vier dagdelen zinvolle dagbesteding. Lister heeft een breed aanbod aan trainingen. Aan locatie Utrecht Zuidoost is een trajectbegeleider dagbesteding verbonden, die ondersteunt in de zoektocht naar zinvolle dagbesteding.

Lister draait mee in het sociaal beheer van de Musketon, het wijkcentrum in Lunetten. Begeleiders van Lister geven hier samen met medewerkers van Stichting ‘Vooruit’ vorm aan. Voor cliënten is er hierdoor de mogelijkheid om als vrijwilliger werkervaring op te doen, bijvoorbeeld als receptionist of als bardienstmedewerker. Cliënten kunnen daarnaast deelnemen op dinsdag- en donderdagochtend aan de bakgroep in de Musketon. Deze bakgroep is onderdeel van het Sociaal beheer. De activiteiten zijn enerzijds gericht op het aanleren van praktische vaardigheden, maar ook het aanleren van sociale vaardigheden is een onderdeel. Vanuit de Musketon is er de mogelijkheid om andere activiteiten te ontwikkelen om de ontwikkeling van cliënten te stimuleren en verbinding te maken met de wijk. De eetgroep op vrijdagavond is een mooi initiatief, waarbij er een samenwerking tussen wijkbewoners en Lister is ontstaan.

Sociaal Cultureel Centrum de Musketon lunetten buitenkant met de ingang

Samenwerkingspartners

Team Elzas en team Ambulant Zuid werken onder meer samen met Altrecht, waaronder het FACT team, het ACT team en Altrecht ABC. Verder zijn Jellinek (verslavingszorg), het gezondheidscentrum Lunetten, de praktijkondersteuner van de huisartsen (POH), het buurtteam Lunetten, het wijkcentrum de Musketon, de wijkagenten van Lunetten en de woningbouwverenigingen belangrijke samenwerkingspartners in de wijk.

Werkgebied

Het werkgebied van Utrecht Lunetten is.

Hondsrug 655
3524 BZ Utrecht
T (030) 289 80 82
E lunetten@lister.nl