Lister Leidsche Rijn Oost team Grauwaart

Lister ambulante team Leidsche Rijn voorzijde kantoor, ingang

 

 

 

 

Lister Leidsche Rijn Oost team Grauwaart biedt begeleiding aan mensen met psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek in de leeftijdscategorie vanaf 18 jaar. Dit gebeurt in woningen van Lister (beschermd wonen/verblijf). Ook wordt Ambulante Individuele Ondersteuning aan cliënten in de eigen thuissituatie geboden.

Begeleiding door Lister locatie team Grauwaart

Team Grauwaart biedt individuele herstelondersteunende begeleiding op meerdere levensgebieden:

  • Wonen, huishouden, voeding en hygiëne
  • Werk, activering en maatschappelijke participatie
  • Sociale contacten en naastbetrokkenen
  • Financiën en administratie
  • Lichamelijke gezondheid, beweging, zelfzorg, voeding
  • Geestelijke gezondheid en weerbaarheid, omgaan met problematiek
  • Middelengebruik, medicatie, verslavende middelen
  • Zingeving, drijfveren, wensen en hoop
  • Relaties, intimiteit en seksualiteit
  • Zelfhulp, cursussen, trainingen, herstelgroepen, ervaringsdeskundigheid

De intensiteit van de begeleiding, is in overleg, en kan variëren van twee keer per week tot meerdere keren per dag. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. Bij team Grauwaart is er sprake van kortdurende begeleiding. De gemiddelde begeleidingstermijn is 2 jaar. Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider die zorgt voor een methodische begeleiding waardoor cliënt zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. De cliënt beschrijft samen met de persoonlijk begeleider de doelen van de begeleiding en het plan daarvoor. De doelen zijn ontwikkelingsgericht en werken toe naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.

Lister locatie Leidsche Rijn Oost buitenzijde met straatnaambord en stoep

Beschermd wonen/verblijf

Lister team Grauwaart heeft de beschikking over 24 eenpersoonsappartementen, allen met een eigen keuken en douche. Deze plekken worden bij team Grauwaart ook wel trainingsplaatsen genoemd. Dit vanwege het kortdurende karakter waarin wordt toegewerkt naar zelfstandig wonen eventueel in combinatie met ambulante begeleiding.

Ambulante begeleiding

Team Grauwaart biedt naast beschermd wonen ook individuele begeleiding aan cliënten met een psychiatrische achtergrond de zelfstandig wonen. Het werkgebied is Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern.

Werk en dagbesteding

Lister team Grauwaart vindt een zinvolle invulling van de dag een belangrijk onderdeel van het herstel(ontwikkelings)proces van de cliënt. Een trajectbegeleider biedt deze specifieke begeleiding. De trajectbegeleider begeleidt hem of haar naar (vrijwilligers)werk, activiteiten of dagbesteding. Vanzelfsprekend zijn de wensen en mogelijkheden van een cliënt het uitgangspunt bij het zoeken naar zinvolle activiteiten.

Netwerk

Het netwerk van de cliënt, vrienden, familie en andere mensen in de nabijheid, wordt zo veel mogelijk betrokken bij de ondersteuning van de cliënt. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van vrijwilligers die een zinvolle bijdrage leveren.

Samenwerkingspartners

Bij de aanvang van beschermd wonen/verblijf heeft het onze voorkeur dat er een behandelaar betrokken is. Wij vinden het voor de cliënt belangrijk behandeling en begeleiding op elkaar af te stemmen.  Dit doen wij door hierover contact te houden met de behandelaar.

Belangrijke ketenpartners zijn: Altrecht autisme team (Nieuwegein), Altrecht FactJellinek, Buurtteams Utrecht en de thuiszorg.

Locatie

De appartementen ten behoeve van het begeleid wonen zijn gelegen in de wijk Leidsche Rijn. Dit nieuwe deel van Utrecht is sterk in ontwikkeling. Voorzieningen als winkels, medische zorg, sportaccommodaties en een buurthuis zijn aanwezig en worden nog verder ontwikkeld. Station Utrecht Terweijde en station Leidsche Rijn zijn op loopafstand en ook per bus is de locatie goed bereikbaar.

Lister team Grauwaart
Wessel Couzijnstraat 33
3541 AN Utrecht
T (030) 6700005
E grauwaart@lister.nl