Spring naar content
Terug naar alle locaties

Lister Leidsche Rijn Oost Grauwaart

Lister ambulante team Leidsche Rijn voorzijde kantoor, ingang

 

Lister Grauwaart biedt begeleiding aan mensen met psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek in de leeftijdscategorie vanaf 18 jaar. Dit gebeurt in woningen van Lister (beschermd wonen/verblijf). Ook wordt Ambulante Individuele Ondersteuning aan cliënten bij Place2BU geboden.

Begeleiding door Lister Grauwaart

Lister Grauwaart biedt individuele herstelondersteunende begeleiding op meerdere levensgebieden:

  • Wonen, huishouden, voeding en hygiëne
  • Werk, activering en maatschappelijke participatie
  • Sociale contacten en naastbetrokkenen
  • Financiën en administratie
  • Lichamelijke gezondheid, beweging, zelfzorg, voeding
  • Geestelijke gezondheid en weerbaarheid, omgaan met problematiek
  • Middelengebruik, medicatie, verslavende middelen
  • Zingeving, drijfveren, wensen en hoop
  • Relaties, intimiteit en seksualiteit
  • Zelfhulp, cursussen, trainingen, herstelgroepen, ervaringsdeskundigheid

 

De intensiteit van de begeleiding, is in overleg, en kan variëren van twee keer per week tot meerdere keren per dag. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. Bij Lister Grauwaart is er sprake van kortdurende begeleiding. De gemiddelde begeleidingstermijn is 2 à 3 jaar. Elke cliënt heeft een herstelcoach die zorgt voor een methodische begeleiding waardoor cliënt zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. De cliënt beschrijft samen met de herstelcoach de doelen van de begeleiding en het plan daarvoor. De doelen zijn ontwikkelingsgericht en werken toe naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.

 

Lister locatie Leidsche Rijn Oost buitenzijde met straatnaambord en stoep

Beschermd wonen/verblijf

Lister Grauwaart heeft de beschikking over 24 eenpersoonsappartementen, allen met een eigen keuken en douche. Deze plekken worden bij Lister Grauwaart ook wel trainingsplaatsen genoemd. Dit vanwege het kortdurende karakter waarin wordt toegewerkt naar zelfstandig wonen eventueel in combinatie met ambulante begeleiding.

Ambulante begeleiding

Lister Grauwaart biedt naast beschermd wonen ook individuele begeleiding aan cliënten met een psychiatrische achtergrond die wonen bij Place2BU. Place2BU is een gemengd wonen project, waarbij de cliënten de beschikking hebben over een eigen studio die zij zelf huren. Cliënten die in Leidscherijn blijven wonen, kunnen ambulante begeleiding krijgen vanuit het gebiedsteam of het buurtteam. Het werkgebied is Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern.

Werk en dagbesteding

Lister Grauwaart vindt een zinvolle invulling van de dag een belangrijk onderdeel van het herstel(ontwikkelings)proces van de cliënt. Een trajectbegeleider biedt deze specifieke begeleiding. De trajectbegeleider begeleidt hem of haar naar (vrijwilligers)werk, activiteiten of dagbesteding. Vanzelfsprekend zijn de wensen en mogelijkheden van een cliënt het uitgangspunt bij het zoeken naar zinvolle activiteiten

Netwerk

Het netwerk van de cliënt, vrienden, familie en andere mensen in de nabijheid, wordt zo veel mogelijk betrokken bij de ondersteuning van de cliënt. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van vrijwilligers die een zinvolle bijdrage leveren

Samenwerkingspartners

Bij de aanvang van beschermd wonen/verblijf heeft het onze voorkeur dat er een behandelaar betrokken is. Wij vinden het voor de cliënt belangrijk behandeling en begeleiding op elkaar af te stemmen. Dit doen wij door hierover contact te houden met de behandelaar.
Belangrijke ketenpartners zijn: Altrecht, Jellinek, Gebiedsteam LRVD, Buurtteam LRVD en de thuiszorg.

Locatie

De appartementen ten behoeve van het begeleid wonen op Grauwaart en Place2BU zijn gelegen in de wijk Leidsche Rijn. Dit nieuwe deel van Utrecht, is nog sterk in ontwikkeling. Voorzieningen als winkels, medische zorg, sportaccommodaties en een buurthuis zijn aanwezig en worden nog verder ontwikkeld. De locaties zijn per openbaar vervoer goed te bereiken. Station Leidsche Rijn en de bushaltes liggen op loopafstand.

Lister Grauwaart
Wessel Couzijnstraat 33
3541 AN Utrecht
T (030) 6700005
E grauwaart@lister.nl

 

Lister Leidsche Rijn Oost Grauwaart logo 9292ov
Lister Leidsche Rijn Oost Grauwaart
Wessel Couzijnstraat 33
3541 AN
(030) 670 00 05

Direct contact met Lister Leidsche Rijn Oost Grauwaart