Spring naar content
Terug naar alle locaties

Lister Jaap Edendreef

Lister locatie Jaap Edendreef Utrecht ingang met schuifdeuren

Lister Jaap Edendreef Utrecht

Lister Jaap Edendreef begeleidt 30 bewoners met (ernstige) psychiatrische problematiek in een beschermd wonen/verblijf locatie. Zij komen veelal uit langdurige psychiatrische zorg.

Beschermd Wonen/Verblijf

Lister Jaap Edendreef biedt beschermd wonen voor 30 bewoners. Er wonen 22 bewoners in een groot pand en er wonen 8 bewoners in satellietwoningen in de buurt. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig. Bewoners beschikken over een kamer met een bed, toilet, douche en keukenblok. Er zijn ook verschillende gemeenschappelijke ruimtes, zoals een woonkamer en een dakterras. 

De locatie Jaap Edendreef is gelegen in de wijk Overvecht. Voorzieningen als winkels, medische zorg, sportaccommodaties en een buurthuis zijn aanwezig in de wijk. De locatie is zowel per auto als openbaar vervoer goed bereikbaar.

Begeleiding van  Lister Jaap Edendreef

Geen mens is hetzelfde, zo ook niet op de Jaap Edendreef.  Het enige wat de bewoners allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat zij 24/7 iemand in hun nabije omgeving nodig hebben. De begeleiding is daarom op maat en daardoor erg divers. Iedere bewoner stelt samen met diens persoonlijk begeleider een plan op met individuele doelen. De begeleiding, bestaande uit persoonlijk begeleiders/herstelcoaches en woonondersteuners, ondersteunen de bewoner bij het werken aan die doelen. Soms gaat de aandacht van de begeleiding uit naar het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te leven. Soms gaat de aandacht van de begeleiding meer uit naar stabiliseren en kwaliteit van leven in het hier en nu. Er is veel aandacht voor gezondheid,, voeding en structuur. De dagelijkse maaltijden worden gezamenlijk genuttigd. Dit zijn vaste onderdelen van de dagstructuur waarbij bewoners onderling contacten hebben.

Netwerk

Het netwerk van de bewoner zoals vrienden, familie en andere mensen in de nabijheid, wordt zo veel mogelijk betrokken bij de ondersteuning van de bewoner. Jaarlijks wordt er een BBQ en/of kerstlunch gehouden voor naasten.

Specialisatie

Lister Jaap Edendreef biedt herstelondersteunende begeleiding waarbij eigen kracht centraal staat. De begeleiding is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. De locatie is specifiek gericht op de oudere doelgroep. 

Daarnaast heeft de Jaap Edendreef een huiskamerfunctie waarbij bewoners uit de wijk Overvecht een bordje mee kunnen eten op indicatie van behandelaar.

Dagbesteding

Lister Jaap Edendreef stimuleert bewoners tot (dag)activiteiten binnen- en buitenshuis. Veel bewoners hebben dagbesteding buitenshuis, zoals bijvoorbeeld bij de 50/50 Store, ENIK Recovery College of bij de Stadstuin de Klopvaart. Het samen koffie/thee drinken en de maaltijden nuttigen levert een huiselijke sfeer op.

Indicatie

Een geldige indicatie voor verblijf (Wmo, Wlz of justitie) is nodig.

Samenwerkingspartners

Bij de aanvang van beschermd wonen/verblijf heeft het onze voorkeur dat er een behandelaar betrokken is. Wij vinden het voor de bewoner belangrijk behandeling en begeleiding op elkaar af te stemmen.

Dit doen wij door hierover contact te houden met de behandelaar. Belangrijke ketenpartners zijn Altrecht, Jellinek, Gebiedsteam Overvecht Zuid, De Waag, huisartsenpraktijk de Lichtenberch en Kleurrijk Thuiszorg.

 

Lister Jaap Edendreef logo 9292ov
Lister Jaap Edendreef
Jaap Edendreef 7
3562 AT
030 264 20 40

Direct contact met Lister Jaap Edendreef