Spring naar content
Terug naar alle locaties

Lister Galecop Nieuwegein

Woningen Paulus Potterhage Lister Galecop nieuwegein met mensen en auto's ervoor

Galecop 4

 

Lister Galecop team Paulus Potterhage biedt begeleiding en huisvesting aan mensen van 18 tot ongeveer 65 jaar met psychiatrische problematiek en verslavingsproblematiek (niet op de voorgrond). Er is vaak sprake van een dubbelproblematiek en/of een justitiële achtergrond. Daarnaast hebben wij een aantal woningen waarin wij begeleiding bieden aan cliënten met een eetstoornis. De doelstelling binnen deze huizen is om cliënten na 1-2 jaar te laten door- of uitstromen.

Begeleiding van Lister Galecop Nieuwegein

Team Paulus Potterhage biedt intensieve 24 uurs begeleiding aan bewoners die al langere tijd kampen met psychiatrische problematiek. Wij zijn veel aanwezig in en rondom de woningen en richten ons hier op het bieden van structuur, het vergroten van de zelfredzaamheid en het aanleren van vaardigheden.

Voor mensen met eetstoornissen bieden wij begeleiding bij de maaltijden zodat zij kunnen oefenen met koken en samen eten. Verder richten wij ons hier op het aanleren van (sociale) vaardigheden en het (her)vinden van (vrijwilligers)werk of een opleiding.

Beschermd wonen/verblijf

Lister Galecop heeft de beschikking over een aantal groepswoningen en woningen die zijn opgedeeld in individuele HAT-eenheden met eigen keuken. Het kantoor van het team grenst aan deze woningen. Daarnaast heeft de locatie in de omgeving van de locatie nog de beschikking over enkele 1-persoons en 2-persoonsappartementen.

Specialisatie

Team Paulus Potterhage biedt intensieve 24-uurs begeleiding aan bewoners met complexe zorgvragen en/of langdurige problematiek. Daarnaast bieden het team begeleiding en huisvesting aan mensen met een eetstoornis . Deze  begeleiding  is opgezet in samenwerking met Altrecht Eetstoornissen Rintveld. De doelstelling binnen deze huizen is dat mensen na 1-2 jaar  door- of uitstromen. Het aanleren van (sociale) vaardigheden en maatschappelijke participatie staan tijdens deze periode centraal. Als mensen met een eetstoornis zelfstandig gaan wonen of ter overbrugging tijdens het wachten op een plek bij ons, bieden wij begeleiding thuis. Lees hier het ervaringsverhaal van Michelle.

Dagbesteding

Het team richt zich op het gebied van werk en activiteiten zoveel mogelijk op het aanbod dat er is in de wijk, bij buurthuizen, sportscholen en welzijnsinstellingen. Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners een zinvolle dagbesteding hebben van drie dagdelen per week. Op het kantoor van de Paulus Potterhage is een inloop waar bewoners de hele dag gebruik van kunnen maken om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren.

L1007970

Naastbetrokkenen

Team Paulus Potterhage ziet het belang van een goede samenwerking met naastbetrokkenen voor het herstelproces van een cliënt. Over de rolverdeling tussen de cliënt, zijn naastbetrokkenen en de begeleiding maken wij heldere afspraken. Wij brengen samen met onze cliënten hun netwerk in kaart en bekijken waar mogelijkheden zijn tot uitbreiding van het netwerk. Voor meer informatie over naastbetrokken is er een folder.

Samenwerken

Bij de aanvang van de begeleiding is van belang dat er een behandelaar aanwezig is. Wij vinden het belangrijk om behandeling en begeleiding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, dit betekent regelmatig overleg. Belangrijke ketenpartners van de Paulus Potterhage zijn Altrecht FACT Nieuwegein, Altrecht ACT en Altrecht Eetstoornissen Rintveld. Verder werken wij samen met MOvactor, Geynwijs, vrijwilligersorganisaties en huisartsen in Nieuwegein.

Begeleiding bij een eetstoornis.

Lister Galecop
Team Paulus Potterhage
Paulus Potterhage 1
3437 ND Nieuwegein
T (030) 604 02 27
E pauluspotterhage@lister.nl

Lister Galecop Nieuwegein logo 9292ov
Lister Galecop Nieuwegein
Paulus Potterhage 1
3437 ND
(030) 604 02 27

Direct contact met Lister Galecop Nieuwegein