Spring naar content

Lister De Boerderij

Lister De Boerderij Utrecht Lunetten

 

 

 

 

Bij Lister De Boerderij wonen mensen met een psychiatrische- en/of verslavingsachtergrond. Zij hebben vaak lange tijd ‘naast’ de maatschappij en op straat geleefd. Ze hebben bijvoorbeeld een verleden waarin ze langdurig opgenomen zijn geweest in een (beveiligde) psychiatrische omgeving of in detentie hebben gezeten. Vaak hebben ze, vanwege teleurstellende ervaringen, de neiging om zorg te mijden. Lees het ervaringsverhaal van Rijad.

Begeleiding bij Lister De Boerderij

Bij Lister De Boerderij is dag en nacht begeleiding aanwezig. Er zijn tien huismeesters. Zij houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Ook zijn er twee coördinatoren. Het hoofddoel is tijd en ruimte bieden aan bewoners om uit te zoeken hoe ze voor langere tijd ergens hun thuis kunnen maken, zo zelfstandig mogelijk. Er is ruimte voor maximaal 17 mensen. De enige regel is: jouw gedrag mag niet ten koste gaan van anderen.

Specialisatie

Lister De Boerderij richt zich heel specifiek op het creëren van een leefomgeving met gangbare normen en waarden, waarin je wel kunt zijn wie je bent. Lister De Boerderij biedt bewoners daarvoor veel tijd en oefenruimte en steunt hen in het proces van vaardigheden en rollen oefenen. Bekijk een filmpje over Freedom First waarin ook Lister De Boerderij aan bod komt.

Dagbesteding

De bewoners brengen hun dag veelal op De Boerderij door. Iedereen draagt naar vermogen bij, in het runnen van het huishouden, het onderhoud van de tuin en de verzorging van de dieren. Iedereen bekijkt voor zichzelf hoe hij zijn dag besteedt.

Samenwerkingspartners

Lister De Boerderij werkt nauw samen met Forensisch ACT Altrecht. Zij behandelen en begeleiden mensen met psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Deze mensen zijn in de problemen geraakt, omdat zij door hun gedrag andere mensen of zichzelf schade toebrengen. Iedereen die op De Boerderij woont, is in behandeling bij het Forensisch ACT.

Verder heeft deze locatie goede contacten met de gemeente Utrecht en de wijkagenten in Lunetten. Medewerkers van de Boerderij zoeken actief de samenwerking op met organisaties/initiatieven die in de zorg en begeleiding van de bewoners van betekenis kunnen zijn.

Lister De Boerderij Utrecht Lunetten

De locatie

De Boerderij ligt aan de Nieuwe Houtenseweg, vlak voor een viaduct met de snelweg. Het is een karakteristieke oude boerderij met knotwilgen en fruitbomen ervoor. Er grazen een paar schapen en er is een ren met kippen. Achter de boerderij is een ruim stuk land waarop spaceboxen staan in alle kleuren van de regenboog. Zowel in de spaceboxen als in de boerderij zijn woonruimtes ingericht. Zie hier de routebeschrijving.

Lister De Boerderij
Lister De Boerderij
Nieuwe Houtenseweg 55
3524 SE Utrecht
(030) 280 02 23

Direct contact met Lister De Boerderij