Jaarberichten

Vijf mensen zijn aan het werk in een moestuin. Ze kijken allemaal recht de camera in. Op de achtergrond is een houten tuinhuisje. Aan de rechterkant staat een kruiwagen.

Jaarbericht Lister 2021

Begin 2021 dachten we dat we de coronacrisis van 2020 achter ons konden laten, maar helaas was niets minder waar. Gelukkig kwam de continuïteit van onze zorg geen moment in gevaar, al konden we minder live zorg leveren dan we allemaal wensten. Onze medewerkers waren al ervaren in de combinatie van digitale en live ondersteuning. Wel is er een zware wissel getrokken op onze medewerkers en cliënten, door veel besmette en zieke collega’s. We hadden veel invallers nodig, wat een extra beroep op onze vaste medewerkers betekende. Cliënten moesten wennen aan verschillende gezichten. Met elkaar hebben we ons uiterste best gedaan om zo optimaal mogelijk zorg te leveren. Dat is gelukt en daar zijn we heel trots op.

Links staat een man met een blauw pak en licht blauw overhemd. Hij kijkt lachend de camera in. Rechts staat een vrouw met een roze shirt met de mouven opgestroopt. Zij kijkt ook lachend de camera in. De achtergrond is helemaal wit van kleur
juni 2021, Juul Reinking en Theo den Hertog Raad van bestuur Lister

Lister beweegt mensen

Soepele overgang naar Wlz

2021 was ook het jaar waarin we zijn gestart om cliënten passende zorg te bieden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ongeveer eenderde van onze verblijfscliënten is zonder moeite overgegaan van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Wlz. Ook voor hen blijft onze begeleiding gericht op herstel.

Passende zorg ondanks krapte

Mede dankzij grote betrokkenheid van onze financiers hebben we, onder andere met nieuwe woonconcepten zoals de Schipper en Romulus, weer een stap verder gezet in zo goed mogelijke zorg aan kwetsbare groepen mensen in Utrecht en de Lekstroom. Samen met gemeenten, het zorgkantoor, woningcorporaties, ketenpartners en zorginstellingen bieden we met succes zoveel mogelijk cliënten passende zorg. De krapte op de woningmarkt is groot. Toch wist Lister ook aan nieuwe cliënten passende woningen te bieden.

Gezonde financiën

Lister is een financieel gezonde organisatie. We hebben zelfs binnen onze contractafspraken meer cliënten passende zorg kunnen leveren. Ondertussen blijven we investeren in innovaties, wetenschappelijk onderzoek, projecten en de ontwikkeling van onze medewerkers. Ook voor de komende jaren is een gezonde financiële buffer beschikbaar. We blijven ernaar streven dat we de komende periode nog meer mensen onze begeleiding kunnen bieden. Onze nieuwe meerjarenvisie ondersteunt daarbij.

Ambitieuze plannen

We hebben in 2021 ook onze visie op besturing opnieuw vastgesteld. We hebben ambitieuze plannen waar we in de regio Utrecht/Lekstroom, samen met onze partners, mee aan de slag willen. Dankzij een stevig HR-beleid, goed samenwerkende ondersteunende afdelingen en fantastische medewerkers hebben we alle vertrouwen dat mensen in beweging komen en we onze ambities kunnen waarmaken.

Lees onze voorgaande jaarberichten

Uitgelicht nieuws

Muzikale eindpresentatie Tune In!

Op 7 november gaven deelnemers van Tune In in Tivoli hun muzikale eindpresentatie. Tune In is een muziekproject voor cliënten…

Pilot Herstelondersteunende Intake veelbelovend 

Drie huisartsenpraktijken in Utrecht Oost experimenteerden in 2021-2022 met een nieuwe benadering van mentale gezondheid. Praktijkondersteuners en professionele ervaringsdeskundigen van…

Openingstijden en programma Enik rondom feestdagen

Ken je mensen of heb je zelf last van de donkere dagen rond Kerstmis? Daar is bij Enik Recovery College…