Spring naar content

Websites voor naasten

Hieronder een aantal nuttige websites waar je informatie kunt vinden:

www.ypsilon.org
Landelijke vereniging voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

www.labyrint-in-perspectief.nl
Landelijke stichting, die zich inzet voor familieleden, partners en andere direct betrokkenen van mensen met een psychiatrische ziekte.

www.lsfvp.nl
De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen

www.balansdigitaal.nl
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, onder meer ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

www.autisme.nl
De belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten.

www.adfstichting.nl
Landelijke stichting voor mensen die hinder ondervinden van angst, dwang of fobie of lijden aan een angststoornis. Is ook toegankelijk voor betrokkenen.

www.stichtingborderline.nl
Landelijke organisatie die de belangen van mensen met een borderlinestoornis behartigt. De stichting biedt ook informatie aan familieleden.

www.vmdb.nl
Landelijke vereniging voor cliënten met een Manisch-Depressieve Stoornis (VMDB) en hun direct betrokkenen.

www.depressiecentrum.nl
Landelijke stichting voor mensen met een depressie en hun direct betrokkenen.

www.kopstoring.nl
Website voor jongeren van ouders met psychische- of verslavingsproblemen.

www.sabn.nl
Website voor en door mensen met een eetstoornis evenals voor hun families, partners en vrienden.