Spring naar content

Familiecoaching

Soms heeft u als familielid of naaste ook zelf hulp of ondersteuning nodig. Een ernstige psychiatrische aandoening van een naaste heeft vaak een enorme impact op de rest van zijn of haar omgeving. Natuurlijk staat het herstel van uw familielid of naaste voorop. Maar het is ook van belang dat u zelf op de been blijft en mee kunt in het herstelproces van uw naaste. Familiecoaching is hierbij ondersteunend.

Wat is familiecoaching?

Samen met een familie-ervaringsdeskundige en een familiecoach van Lister wordt een gesprek gepland met de familie of naaste van de cliënt. Een familie-ervaringsdeskundige is iemand die zelf veel ervaring heeft met ernstige psychiatrische aandoening in zijn of haar eigen gezin.  Zij hebben geleerd deze ervaring in te zetten als coach. De familiecoach is een begeleider van Lister. De familiecoach werkt nooit in het team dat uw familielid of naaste begeleid. Zowel de familiecoach als de familie- ervaringsdeskundige hebben en krijgen geen inzicht in het dossier en de achtergrond van de cliënt. Zij gaan dus af op uw verhaal. Dit om volledig onafhankelijk en onbevooroordeeld in het contact met u te zijn.

De familiecoach gesprekken zijn voor:

  • (H)erkenning van de situatie
  • Psycho educatie (meer inzicht geven in de psychiatrische problematiek bij uw naaste)
  • Informatie (over bijvoorbeeld het belang van medicatie)
  • Advies over bijvoorbeeld te reageren op bepaald gedrag van uw naaste
  • Ondersteuning door een luisterend en begrijpend oor te bieden

Praktische informatie over familiecoaching

Waar: op een Lister locatie
Hoe vaak: zo vaak als nodig, in overleg met elkaar
Kosten: geen
Deze coaching is geen therapie.
Aanmelden kan via familiecoaching@lister.nl