Spring naar content

Forensische zorg

Lister begeleidt mensen bij de eerste stap in de maatschappij na een forensische behandelopname. Kenmerkend is dat deze cliënten in het verleden overlast gevend gedrag hebben vertoond naar hun omgeving. Door middel van structuur, voorspelbaarheid en de voortdurende nabijheid kijkt de begeleiding continue naar de kwaliteiten van cliënten, maar ook naar eventuele signalen van instabiliteit. In samenwerking met behandelaren wordt daar,  als het nodig is, snel op ingespeeld om het herstelproces van de cliënt zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lister heeft 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen met zeer complexe problematiek en afkomstig uit de forensische zorg. We werken intensief samen met behandelinstellingen voor forensische zorg. Afgelopen jaren heeft het Trimbos instituut diverse onderzoeken verricht naar de begeleiding die wij aan deze mensen bieden. Op basis van hun bevindingen verbeteren wij onze begeleiding elke keer weer.