Spring naar content

FIT (Flexibel Integraal Team)

Het FIT is er speciaal voor mensen met complexere begeleidingsvraagstukken. Er is vaak sprake van zorgmijding, gedragsproblematiek, middelenmisbruik, trauma- en hechtingsvraagstukken en aanraking met justitie. Daarnaast kan er bij zorginstellingen zogenoemde zorgverlamming zijn opgetreden. Het FIT biedt voor deze groep intensieve zorg, tot zo’n zes uur per dag. De zorg wordt gekenmerkt door vertrouwen, anders durven denken en doen en het aansluiten bij de situatie van de cliënt. 

Doen is de beste manier van denken

Tijdens het COMP (casus overleg multi problem), een overleg met meerdere samenwerkingspartners, wordt besproken wat de beste oplossing is voor een specifieke complexe situatie. Het resultaat van dit overleg kan betekenen dat iemand begeleiding krijgt aangeboden vanuit het FIT.
Vervolgens bespreken medewerkers uit dit team met de cliënt wat de wensen en behoeften zijn en ondersteunen daarbij. Er wordt geen standaardaanpak gevolgd, maar gekeken naar een oplossing op maat. De ondersteuning vanuit FIT is tijdelijk van aard.

Begeleiding vanuit positiviteit en herstel 

De nadruk wordt gelegd op de relatie en de context van de cliënt in plaats van de diagnose. Er wordt geprobeerd om meer synergie te vinden tussen de gezamenlijke belangen van cliënten, familie, zorgverleners, gemeente en zorgverzekeraars.
Het FIT communiceert en handelt positief en duidelijk. Er wordt gedacht vanuit mogelijkheden en herstel. De cliënt bepaalt het tempo, het FIT sluit daarbij aan.

Hoe kan ik iemand aanmelden voor het FIT?

Cliënten kunnen aangemeld worden bij het COMP (Casus Overleg Multi Problem) via dit formulier. Het ingevulde formulier kun je per e-mail versturen naar compvolwassenen@utrecht.nl


Overleg en bereikbaarheid

Het team denkt altijd mee met de cliënt. Voor overleg is het team te bereiken via fit@lister.nl. Ook als je ideeën hebt of andere waardevolle tips: aarzel niet en niet neem contact met ons op.

Contactgegevens

Het FIT is gevestigd in de binnenstad van Utrecht. Het kantoor is ook geopend voor cliënten, tijdens kantooruren, van 08:30 – 17:00 uur.

Annastraat 10
3512 GR Utrecht
E: fit@lister.nl