Cliëntenraad

Lister hecht veel waarde aan medezeggenschap; meedoen en meebeslissen. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van Lister en behartigt hun belangen. Als de raad meerdere signalen krijgt dat het belang van cliënten in het gedrang komt, onderneemt zij actie. Samen zorgen we dat onze ondersteuning beter wordt en zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van cliënten.

Waarom een cliëntenraad?

Hoe werkt de cliëntenraad?

Spreekuur

De cliëntenraad houdt wekelijks een spreekuur. Cliënten kunnen met de raad praten over onderwerpen die hen bezig houden en waarmee de raad aan de slag kan. Ook kun je hier terecht als je meer vragen hebt over de cliëntenraad. Leden van de cliëntenraad zijn op donderdagmiddag bereikbaar op het kantoor aan de Wittevrouwensingel 102. Dat kan telefonisch, maar langskomen is ook mogelijk tussen 12.00 en 14.00 uur.  Het is wenselijk om van tevoren een afspraak te maken.

Wat zijn de contactgegevens van de cliëntenraad?

Het kantoor van de cliëntenraad Lister is gevestigd op:

Wittevrouwensingel 102
3514 AM Utrecht