Spring naar content

Ervaringsdeskundigheid en peer support

Lister werkt met ervaringsdeskundigen 

Lister is er voor mensen van wie het leven ontwricht is geraakt door een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Bij Lister werken ook mensen die te maken hebben (gehad) met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. In alle functies – van een manager tot peer support medewerker – kan  deze ervaring op een professionele manier worden ingezet. Medewerkers die hun ervaring in hun functie willen inzetten, kunnen intern scholing volgen bij de ontwikkeling van ervaring(skennis) naar deskundigheid. Uiteindelijk worden zij ervaringsdeskundig.
Lister is onderscheidend in de mate waarin wij werken met ervaringsdeskundigheid ten opzichte van andere organisaties. Onze ambitie is om dit verder uit te breiden: over een aantal jaren verwachten we dat veertig procent van onze collega’s ervaringskennis heeft of ervaringsdeskundig is. 

 

Peer support werkers

Eén van de functies waar ervaringsdeskundigheid centraal staat, is de functie van peer support medewerker. Zij hebben hun ervaring ‘doorleefd’. Dat betekent dat ze na een bewogen periode hun ervaring kunnen verdragen, en anderen graag met hun verkregen inzichten willen ondersteunen. Dat gebeurt vanuit peer support waarden: hoop, wederkerigheid, gelijkwaardigheid, empowerment en verbondenheid. Een peer support medewerker staat naast de cliënt. Hij of zij helpt wanneer dat nodig is, op verzoek van de cliënt. Als iemand die luistert – en vanuit zijn of haar ervaring kan inleven – iemand waarmee je kunt praten, of iemand waarmee je een iets praktisch zoals een boodschap kan doen. 

Herontdekken van eigen kracht 

Een peer support werker vraagt door en adviseert zo min mogelijk. Op die manier kan de cliënt zelf op zoek gaan naar een oplossing. De peer support werker zal, als het nodig is, eigen ervaringen delen.
De verbinding tussen de cliënt en peer support medewerker werkt ondersteunend in het (her)ontdekken van de eigen kracht en het geloof en vertrouwen in het eigen kunnen.
Ook omdat een peer support medewerker valkuilen of juist de manieren waarop een terugval wordt verdoezeld, kan herkennen. Door wederzijds begrip wordt het delen van worstelingen vergemakkelijkt. En dat heeft een positief effect op het herstel.