Spring naar content

Aanmelden beschermd wonen/verblijf

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen.

Om je aan te melden kun je het aanmeldformulier invullen. Je kunt het formulier downloaden of telefonisch opvragen (030 – 236 10 95) bij Lister team Voordeur.

Het aanmeldformulier kun je opsturen of mailen naar het onderstaande adres. De volgende bijlage graag bijvoegen:

  • Actueel behandelplan inclusief DSM (niet ouder dan een jaar)
  • Verslag psychologisch onderzoek en intelligentie gegevens (indien van toepassing)
  • Kopie indicatiebesluit of beschikking (indien van toepassing). De aanmelding wordt in behandeling genomen en je ontvangt op korte termijn een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we samen met jou en jouw verwijzer welke begeleiding voor jou het meest passend is.

Als je geen geldige indicatie/beschikking hebt en in het gesprek blijkt dat de begeleiding van Lister het meest passend is, kunnen jij en je verwijzer een aanvraag voor een beschikking doen bij de gemeente Utrecht. Tijdens het gesprek wordt uitgelegd hoe jij deze aanvraag bij de gemeente Utrecht kunt doen. De Regionale Toegang beoordeelt deze aanvraag.

Wachttijd

De wachttijd voor beschermd wonen is afhankelijk van je zorgvraag en de locatie waarvoor je wacht. De wachttijden kunnen erg variëren in duur. Waar mogelijk zullen we overbruggingszorg aanbieden totdat er een plek beschikbaar is.

Kosten

Wanneer je een beschikking hebt vanuit de WMO of een nog lopende indicatie vanuit het CIZ dan wordt de begeleiding door je gemeente vergoed. Je betaalt wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) kun je jouw eigen bijdrage berekenen.

Meer informatie en contact

Lister team Voordeur
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht
T: (030) 236 10 95 op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur
M: voordeur@lister.nl

Of vul onderstaand formulier in. Let wel: dit formulier is voor extra informatie. Voor aanmelden begeleid wonen gebruik je dit aanmeldformulier.

.