Forensische zorg

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die een strafbaar feit (delict) hebben gepleegd. Door toedoen van een psychiatrisch probleem, vaak gecombineerd met een verslaving en/of een lichte verstandelijke beperking.  

Wat houdt forensische zorg door Lister in?

Lister begeleidt je bij de eerste stap in de maatschappij na een forensische behandelopname. We doen dit bij een psychiatrische stoornis, een verstandelijke beperking of een verslaving. Door middel van structuur, voorspelbaarheid en de voortdurende nabijheid kijkt de begeleiding continue naar jouw kwaliteiten. Ook kijken we naar eventuele signalen van instabiliteit. In samenwerking met behandelaren wordt daar, als het nodig is, snel op ingespeeld om jouw herstelproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Lister biedt onder meer beschermd wonen in Utrecht Hoograven.

Lister heeft 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen met zeer complexe problematiek en afkomstig uit de forensische zorg. We werken intensief samen met behandelinstellingen voor forensische zorg. Afgelopen jaren heeft het Trimbos instituut diverse onderzoeken verricht naar de begeleiding die wij aan deze mensen bieden. Op basis van hun bevindingen verbeteren wij onze begeleiding elke keer weer.

Hoe kan ik me aanmelden voor forensische begeleiding door Lister?

Voor het aanmelden van forensische zorg door Lister heb je een wmo- of een justitiële indicatie nodig. Voor meer informatie over aanmelden, kun je contact opnemen met Lister.

Bekijk ook

twee mannen zijn in gesprek over de administratie

Begeleiding

Begeleiding is er voor mensen vanaf 18 jaar met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek. Lister begeleidt mensen thuis door onze gebiedsteams ggz of met beschermd wonen. 

Wonen

Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Lukt het momenteel niet om zelfstandig te wonen? Dan is beschermd wonen misschien iets voor jou.

twee vrouwen zitten op een bank en zijn in gesprek met elkaar

Locaties

Neem hier alvast een kijkje op onze locaties. Je kunt je niet opgeven voor een locatie. Afhankelijk van jouw zorgvraag en de wachttijd krijg je een plek op één van onze locaties. Bekijk waar onze locaties zich bevinden.