Spring naar content

Begeleiding bij een Eetstoornis

pph 002

Lister Galecop team Paulus Potterhage biedt een woon- en ontwikkelplek aan mensen die na jarenlang worstelen met een eetstoornis en een langdurige klinische opname, hun leven op de rails willen krijgen. En dat lukt de meesten goed. De voornamelijk jonge vrouwen stromen na twee a drie jaar door of uit. Ze hebben hun leven weer kleur, vorm en inhoud kunnen geven.

De mensen van de woongroep bij PPH, meestal jonge vrouwen met anorexia, zijn al sinds hun tienerleeftijd bezig met (niet) eten en therapieën. Op verzoek van de Rintveld kliniek voor eetstoornissen, heeft Lister voor deze specifieke doelgroep twee woningen ingericht in Nieuwegein. Ze bieden zes studio’s met een eigen keuken en gedeeld sanitair en een groepsruimte met een woonkeuken voor gezamenlijk koken. Deze woonvorm bestaat nu vijf jaar en is uniek in Nederland.

Leefgebieden onderzoeken en invullen

De bewoners staan voor de opdracht te leren leven met hun eetproblematiek ín de maatschappij. Echter, de ontwikkeling op andere leefgebieden is door de eetstoornis danig verstoord. School, werk, vriendschappen, maatschappelijke rollen, een relatie, die zijn er vaak fors bij ingeschoten. De vrouwen willen graag ondersteuning om deze gebieden te onderzoeken en in te vullen. Al werkenderwijs heeft het PPH-team samen met de bewoners manieren ontwikkeld om de eetstoornis een plek te geven.  Het doel is om eten en het omgaan ermee, te normaliseren. Het is confronterend en soms ook lastig om samen te wonen met andere mensen met eetproblemen. Maar ze proberen bij PPH juist de kracht van een groep in te zetten. Geen eigen bordjes en afgewogen hoeveelheden, maar samen boodschappen doen, afwisselend koken en met elkaar aan tafel. Ook de weekdoelen die je jezelf stelt, deel je met de groep. In de woning staat een groot whiteboard waarop een ieder scrumt wat hij wil leren en doen.

Van droom naar realiteit

De bewoners ervaren bij PPH de rust en de ruimte om zichzelf beter te leren kennen. Door weer dingen te ondernemen, boren ze nieuwe kanten van zichzelf aan. De eetstoornis raakt soms zelfs op de achtergrond. Voor menigeen is het na een aantal jaren niet meer alleen een droom maar wordt het realiteit: een eigen huis, samenwonen, doorstromen naar een reguliere beschermd wonen plek. Er is met een opleiding of baan gestart, er zijn nieuwe relaties aangegaan. Maar bovenal: er is zelfvertrouwen om het leven verder aan te gaan.