Spring naar content

Privacy

Om je goed te kunnen ondersteunen, hebben we bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Voor Lister staat jouw privacy voorop. Dat betekent dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens die we van je hebben. In onze verklaring van accountability leggen we verantwoordelijkheid af over het voldoen aan de eisen rondom privacy en informatiebeveiliging en leest u wat er in 2019 met betrekking tot privacy en informatiebeveiliging is gerealiseerd en wat we in 2020 willen gaan doen.

We gebruiken je gegevens alleen voor het doel waartoe je ze aan ons hebt gegeven. We delen of gebruiken ze nooit ergens anders voor zonder jouw toestemming, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn. En we vragen je alleen om informatie die we echt nodig hebben.

Meer informatie over hoe Lister omgaat met jouw gegevens staat in deze folder.
Ook kun je bij Lister zelf je dossier inzien via een cliëntportaal, Caren. hoe dat werkt lees je in deze folder

Lister is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In die wet staat onder andere dat je ons altijd kunt vragen welke gegevens we precies van je hebben. En dat je deze informatie kunt laten veranderen, als er iets niet klopt.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de manier waarop Lister omgaat met jouw persoonsgegevens?
Vul dan je naam en vraag in het contactformulier functionaris Gegevensbescherming:

 

Heeft u meer informatie nodig? Lees in onze privacy reglementen hoe we met jouw informatie omgaan. Lister werkt volgens drie privacy-reglementen namelijk:

  1. het privacyreglement voor cliënten, cursisten en deelnemers dagactiviteiten
  2. het privacyreglement voor werknemers, externen, stagiaires, vrijwilligers en sollicitanten
  3. het privacyreglement voor familie, naasten, bezoekers, buurtgenoten en passanten