Spring naar content

PREZO CARE

De kwaliteit van zorg bij Lister voldoet aan het PREZO CARE keurmerk.  Als keurmerkhouder heeft Lister aangetoond veilige en persoonsgerichte zorg te leveren met oog voor waarden, regels, dilemma’s en risico’s. In de organisatie wordt structureel en methodisch gewerkt aan het resultaat voor cliënten waarbij leren en reflecteren wordt gestimuleerd.

Eind 2019 maakte Lister als eerste GGZ-organisatie de overstap van HKZ naar PREZO Care. Prezo Care is een waardegerichte audit. De audit wordt op een ander manier afgelegd dan de traditionele wijze. Om te beginnen kunnen zowel de organisatie als de auditoren materiaal aandragen dat geaudit kan worden. De auditoren werken volgens een kwaliteitskader. Binnen dat kader hebben zij de ruimte om tijdens een audit zaken verder te onderzoeken. Zo wordt aan de hand van een dynamisch onderzoek de kwaliteit van zorg vastgesteld. 

PREZO CARE logo