Spring naar content
Nieuwsoverzicht

Vertrek Jan Berndsen bij Lister

Vertrek Jan Berndsen bij Lister

Jan Berndsen vertrekt eind 2020 als bestuurder bij Lister. Na 14 jaar voorzitter te zijn geweest van de raad van bestuur van Lister vindt hij het tijd worden voor wat anders. Door zijn vertrek tijdig kenbaar te maken is er voldoende tijd om in zijn opvolging te voorzien. 

Jan: “Na 14 jaar deel uitgemaakt te hebben van de raad van bestuur van Lister vind ik het tijd worden voor wat anders. Daarom neem ik eind 2020 afscheid van Lister. Ik blijf mij sterk verbonden voelen met het werk in de geestelijke gezondheidszorg en het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen. Aan die verbondenheid wil ik in de toekomst graag op een andere plek en wellicht ook op een andere manier invulling geven.”

Pleitbezorger en voorvechter

Lucie Musterd, voorzitter raad van toezicht van Lister: “Jan is altijd een voorvechter geweest van de herstelvisie en een pleitbezorger van het bieden van de beste zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Hij heeft gezorgd dat de herstelvisie ook daadwerkelijk geïmplementeerd is binnen Lister. Daardoor is Lister nu een cliëntgerichte organisatie die ook werkelijk werkt vanuit de waarden die voortkomen uit die herstelvisie.”

Opvolging

De raad van toezicht is blij dat Jan zo tijdig kenbaar heeft gemaakt dat hij zijn functie wil neerleggen. Daarmee is er voldoende tijd om in zijn opvolging te voorzien. Jan blijft tot het einde van het jaar volop actief als voorzitter van de raad van bestuur van Lister en als voorzitter van Mental Health Europe in Brussel.

Help ons verbeteren!

We willen graag je mening over Lister.nl weten. Heb je een paar minuten tijd voor ons?

Ik doe mee