Spring naar content
Nieuwsoverzicht

MeetUp vrijwilligers van Lister

MeetUp vrijwilligers van Lister

Op 23 mei was er voor de derde keer een ontmoeting (MeetUp) van vrijwilligers van Lister, georganiseerd door de vrijwilligersraad. De opkomst was goed en de sfeer wederom fijn. Het was een heerlijke, zonnige avond en het stukje omfietsen omdat de Wittevrouwensingel was afgesloten, was het hartstikke waard!

Kokosijs
Ivo van Oorsouw en Grieke Gansekoele van de Cliëntenraad heetten ons een gastvrij welkom: koffie, thee en fris stonden klaar en er hingen zelfs slingers! Tegen half zes hadden de meeste vrijwilligers het pand aan de Wittevrouwensingel wel bereikt. Voor hen begon de MeetUp met een overheerlijk bord roti, in verschillende varianten. Er was genoeg voor iedereen en de kokos-ijsjes kwamen precies op het goede moment. De maaltijd werd wederom zeer gewaardeerd, men raakte in gesprek en spontaan werden nieuwe contacten gelegd. Genieten!

Lister investeert veel in vrijwilligers

Wat kan beter. En hoe dan?
Initiatiefnemers Marieke en Rein leidden de avond in met een terugblik naar de MeetUp van februari, waar vrijwilligers konden aangeven wat er volgens hen goed ging en beter kon. Na het bespreken van de eerder genoemde thema´s kreeg iedereen gelegenheid deze aan te vullen. Na een stemming –hoe toepasselijk op deze verkiezingsdag– werd gezamenlijk een top 3 van de belangrijkste punten gemaakt: omgang met vrijwilligers (bejegening); communicatie en werkbegeleiding en sociale veiligheid.

Na de pauze gingen vrijwilligers in groepjes uiteen om te brainstormen over hoe het dan beter kan. Dit gebeurde aan de hand van verschillende methoden per groepje: de Omgekeerde brainstorm, Denken In Problemen (DIP) of Kijken In Kansen (KIK) en Stel ik de juiste vraag èn stel ik de vraag juist?

Elk groepje nam de tijd om elkaar en de brainstormmethode te leren kennen. Er werd soms hevig gediscussieerd maar ook goed naar elkaars ervaringen geluisterd. Toen het tijd was om de uitkomsten centraal te presenteren, waren sommige groepjes juist net lekker op dreef. Gelukkig waren er legio verrassende uitkomsten en creatieve oplossingen bedacht op de vraag hoe zaken kunnen verbeteren.

Hoe krijg je vrijwilligers zo snel mogelijk weg?
Een mooi standje omdenken van een van de groepjes, waarvan we onder de indruk waren. Wil je weten hoe je vrijwilligers zo snel mogelijk weg krijgt? Een tip is alvast om denigrerend met hen om te gaan en ze buiten te sluiten. Andere groepjes hadden verschillende ideeën over hoe vrijwilligers meer betrokken konden worden. Zo voelen veel vrijwilligers zich niet gehoord en gezien en missen zij positieve feedback; een simpel complimentje wordt vaak gemist. Ook blijken er drempels te zijn om hulp of ondersteuning te vragen. Alle ideeën en bevindingen delen we zodra deze zijn uitgewerkt.

Trek aan de bel!
Eén ding is vanavond opnieuw heel duidelijk geworden: er speelt van alles onder vrijwilligers en op locaties en er wordt onvoldoende ruimte ervaren om hierover in gesprek te gaan en zaken aan te kaarten. Een duidelijk signaal dat de vrijwilligersraad een belangrijke schakel is tussen vrijwilligers, locaties en de organisatie. Het programma werd dan ook afgesloten met een hoopgevend advies van Marieke en Rein spreek je uit, blijf niet op je eilandje zitten, vraag om een sparringpartner of trek aan de bel.

Vrijwilligers van Lister met elkaar in gesprek

De komende periode gaan diverse vrijwilligers in werkgroepjes aan de slag met de uitkomsten van vanavond. Op basis hiervan kan de vrijwilligersraad concrete aanbevelingen opstellen en over voor vrijwilligers belangrijke thema´s ongevraagd advies uitbrengen aan de raad van bestuur. Na afloop werd gemoedelijk nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Zowel binnen als buiten was de conclusie hetzelfde: de MeetUps voorzien in een behoefte!

Save the date : vrijdagavond 27 september

De volgende MeetUp is op 27 september in de avond, programma en locatie volgen binnenkort. Mocht je hiervoor al ideeën hebben, vertel het ons en spread the word!

In de zomerperiode zit de vrijwilligersraad niet stil. Het onderhouden van persoonlijk contact met vrijwilligers en medewerkers gaat gewoon door, op internet en social media gaan we bevindingen delen en op de achtergrond worden werkgroepjes gefaciliteerd en adviezen voorbereid. Heb je vragen of ideeën of wil je contact? Mail gerust: vrijwilligersraad@lister.nl