Spring naar content
Nieuwsoverzicht

Lister ondertekent het pamflet ‘De nieuwe GGZ’

Lister ondertekent het pamflet ‘De nieuwe GGZ’

Donderdag 22 oktober is het pamflet ‘De nieuwe GGZ’ online gegaan. Gelijknamige beweging wil alle mensen die betrokken zijn bij de GGZ mobiliseren om met elkaar in discussie te gaan, ideeën te verzamelen, vernieuwende samenwerkingsverbanden en projecten te starten en visie te ontwikkelen om de GGZ toekomstbestendig te maken.  Marlies van Loon en Jan Berndsen (raad van bestuur van Lister) hebben namens Lister en namens de RIBW Alliantie dit pamflet ondertekend.

Oplossingsrichtingen

De beweging noemt in haar pamflet zeven oplossingsrichtingen:

  1. Een nieuwe kijk op psychisch lijden en gezondheid: meer nadruk op variatie, aanpassing, veerkracht en regie van hulpvragers. Zo wordt het perspectief van de hulpvrager het uitgangspunt bij het herinrichten van de zorg.
  2. Experimenteren met het kantelen van de zorg, waarbij klassieke organisaties deels onderdeel worden van de gemeenschap rond de individuele hulpvrager en diens context.
  3. In pilots de professionele zorg terug brengen naar een passende schaal (wijk, regio) met een aanbod van professionele- en mantelzorg rond de noden van de hulpvrager, waardoor de psychiatrische zorg en maatschappelijke integratie beter worden geborgd.
  4. Een landelijke eCommunity voor gratis eHealth en mHealth realiseren. Hulpvragers beheren hun eigen dossier, maken gebruik van zelfzorg en digitale hulpmiddelen, werken samen met medehulpvragers, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, hulpverleners en andere betrokkenen.
  5. Grootschalige substitutie van dure 1-op-1 zorg door betekenisvolle digitale of blended care (combinatie van digitale zorg met 1-op-1 zorg).
  6. Zelforganiserende teams met de vrijheid om zorgoptimalisatie te realiseren met de beschikbare middelen in afstemming met de noden van cliënten en hun betrokkenen. Dat heeft een vermindering van regeldruk en bureaucratie als gevolg.
  7. Nieuwe manieren van onderzoek ontwikkelen: op macroniveau via eData (“Big Data”) en epidemiologische data, op microniveau met n=1 en time en event sampling die gericht zijn op de veranderingen bij het individu in relatie tot de context. Ook onderzoek vanuit ervaringsdeskundig perspectief en academisering van ervaringskennis zijn in dit kader krachtige middelen.

Aansluiting bij de ontwikkelingen in Midden Nederland

Deze beweging sluit aan bij de Taskforce EPA en het platform Volwaardig Burgerschap en psychiatrie in Midden Nederland. Gezamenlijk met de beweging “De nieuwe GGZ” wordt gezocht naar en gewerkt aan oplossingen voor een GGZ zonder dwang en drang, een inclusieve samenleving en vooral ambulante zorg, die decentraal en kleinschalig in de buurt wordt geboden.

Inspiratie uit Triëst, Italië
Lister zelf wordt al jaren geïnspireerd in door de GGZ wijkcentra in Triëst,  Italië. Daar wordt al 40 jaar gewerkt zonder dwang en drang. Om ook een steentje bij te dragen om de Nederlandse GGZ te inspireren is er onderzoek verricht naar praktijk in Triëst. Het boek Freedom first beschrijft deze praktijk.

Wordt u geïnspireerd door dit pamflet? Doe mee en verspreid de boodschap.