Spring naar content
Nieuwsoverzicht

In gesprek met… team Romulus van Lister

In gesprek met… team Romulus van Lister

Team Romulus van Lister ondersteunt heel praktisch bij het aanleren van vaardigheden in het dagelijks leven. ‘Het is echt niet de bedoeling dat cliënten hier tien jaar blijven´.

Nathalie (herstelcoach), Lisa (persoonlijk begeleider) en Donny (woonondersteuner) werken alle drie bij Romulus. ‘We moesten ‘iets´ met autisme´.

Nathalie Zekri-Hoogkamer werkt inmiddels al bijna vijftien jaar bij Lister. En met veel plezier. Zij begon als medewerker wonen, werd daarna begeleider en persoonlijk begeleider en nu is ze als herstelcoach in opleiding voor ggz-specialist ASS. ‘Toen Romulus open ging, werd aangegeven dat we ‘iets’ moesten met autisme. Ik heb toen aangegeven een opleiding te willen doen.’ De helft van de bewoners van Romulus heeft een vorm van autisme. Er zijn 24 plekken. De andere helft van de cliënten heeft een andere psychische kwetsbaarheid.

 

Team Romulus van Lister

Lisa werkt als persoonlijk begeleider bij Romulus. ‘Ik vind het heel mooi aan deze locatie dat bewoners leren terug te komen in de maatschappij door gespikkeld wonen. Zij krijgen ook overlast en burenruzies te maken. Wij zijn 24 uur per dag aanwezig om hen hierin te begeleiden. Als iemand volledig zelfstandig woont, is de stap naar hulp vragen groter. Nu kunnen mensen nog wat makkelijker op ons terugvallen. Mensen wonen hier verspreid door de flat over vijf verdiepingen. De meeste bewoners huren van Portaal.
Mensen hebben hulp nodig bij verschillende zaken. Zo heeft de één hulp nodig bij het koken of invullen van papierwerk, studiepapieren, etc. We krijgen zelfs vragen over het opvoeden van huisdieren. We bieden een breed scala aan begeleiding van wat bewoners kunnen leren.

Wat vind ik nou echt leuk?
Donny werkt vanaf november bij Lister. Hij heeft bij defensie in de catering gewerkt. Daarvoor had hij een andere job bij een bejaardenhuis. Het wrong een beetje bij Donny. Hij zat niet op zijn plek. Op dat moment stelde hij zichzelf de vraag: wat vind ik nou echt leuk? En: Wanneer was ik voor het laatst gelukkig?’ Het werken met mensen, bij een bejaardenhuis was wat Donny echt heel leuk vond. Hij maakte extra tijd voor de mensen en ging ook in zijn vrije tijd naar mensen toe voor een praatje. Op dat moment kwam Romulus op zijn pad. Een bekende, collega Jelle (Paulus Potterhage red.), dacht dat werken als woonondersteuner goed zou passen bij Donny. ‘Mensen ondersteunen met alledaagse dingen. Bijvoorbeeld iemand met autisme leren eten en koken. Dat vind ik echt heel leuk om te doen.’ Zo doet Donny ook de medicatierondes en het papierwerk. Extra taken voor hem zijn facilitaire zaken. ‘Als er iets is met het deur- of raamsluitwerk dan kom ik daar ook voor langs.’ Verder houdt Donny zich bezig met de veiligheid. Hangen alle rookmelders goed? Staan er dingen in de weg bij brand? Kunnen mensen veilig naar buiten? ‘Mijn werk is een combinatie van leuke dingen. Ik krijg veel ruimte om mijn creativiteit te uiten en ik word niet constant op mijn vingers gekeken. Ik werk met veel passie en plezier bij Romulus.

 ‘‘Het is niet de bedoeling hier tien jaar te blijven´

Jonge cliënten 
Nathalie vult haar collega Donny aan. ‘Wat ik heel leuk vind, is dat we een nieuwe plek met met elkaar opzetten. Het team is echt in ontwikkeling. Met de locatie, bewoners en nieuwe collega´s. Er zijn veel mensen die bij ons werken die nog een opleiding doen. De opleidingen die we doen, verschillen van elkaar. Ik vind dat persoonlijk erg leuk en interessant. Het gaat van forensisch tot autisme. Echt heel divers. Daardoor leren we veel van elkaar. De doelgroep is nieuw, we hebben twee cliëntgroepen. De groep cliënten met autisme is heel jong, zo in de leeftijd van 18 tot 32. Het kunnen jongeren zijn die vanuit hun ouderlijk huis komen. Zij zetten hun eerste stap naar zelfstandig wonen en daar komt heel veel bij kijken. Als begeleiders hebben we dan ook veel te maken met het sociale netwerk eromheen. Voor veel ouders is het niet zo makkelijk om hun kind los te laten.

Moestuintjes en een tuingroep
Nathalie vertelt verder: ‘Met reguliere huurders doen we ook projecten samen. Zo hebben we samen met collega´s, waaronder de trajectbegeleider, reguliere huurders en bewoners een tuingroep. Er zijn door deze groep moestuintjes aangelegd en banken in de tuin gezet. Één van de huurders heeft een parasol gedoneerd. Dit vind ik echt een heel leuk gezamenlijk gebruik en een mooi initiatief. We hebben hier ook een inloopruimte. Deze plek is ook bedoeld voor reguliere huurders.

Overlast
De Listercollega´s vertellen dat er weleens sprake is geweest van overlast bij Romulus. ‘Het label werd meteen op Lister geplakt´, vertelt Nathalie. ‘Het bleken reguliere huurders te zijn.’ Zo blijkt dat we met vooroordelen en stigmatisering te maken hebben. ‘Gelukkig zit de woningcorporatie Portaal heel dichtbij en is er een goede samenwerking. Bovendien is de sociaal beheerder van Portaal een ex-medewerker van Lister. Diegene weet heel goed hoe het werkt.’
Maar even. Gespikkeld wonen, gemengd wonen, reguliere en Listerhuurders. Werken we met deze termen niet juist mee aan stigmatiseren?
Nathalie denkt van niet. ‘In het begin is het wennen aan elkaar. Naarmate de tijd vordert, gaat dat ‘regulier´ en ´Lister´ er wel af. We moeten elkaar leren kennen en dan komen we vanzelf dichterbij elkaar. Laatst was er een Listerhuurder op zoek naar een strijkplank. Toen heeft een andere huurder zijn overhemden gestreken. Dat zijn echt kleine dingen waar ik blij van word.’

Neem een kijkje bij Romulus
Lisa werkt nu sinds februari 2021 bij Romulus. Ze is helemaal nieuw in dit werkveld en heeft het enorm naar haar zin. ‘Ik leer hier zoveel´, vertelt de jonge persoonlijk begeleider enthousiast. ‘Ik heb verschillende cursussen gedaan waar ik ook steeds meer collega´s van Lister leer kennen. Ik leer over herstelondersteunende zorg en middelengebruik. Ik leer ook van andere collega´s die bij verschillende Listerlocaties werken. Ik zou iedereen aanraden om eens een kijkje te nemen bij Romulus. Het is een dynamische locatie en het is niet de bedoeling dat cliënten hier tien jaar blijven wonen. Wij werken aan ontwikkeling met al onze cliënten.’

Meer weten over Romulus?
Centraal gelegen in de Vinex-wijk Leidsche Rijn bevindt zich appartementencomplex Romulus. Het ligt in de wijk Het Zand, tegenover station Terwijde en bevindt zich op loopafstand van het winkelcentrum, het gezondheidscentrum en diverse sportaccommodaties.
Het appartementencomplex bestaat uit 70 appartementen en wordt beheerd door woningbouwvereniging Portaal die ook kantoor houdt in het complex. Lister huurt 26 van de appartementen, waarvan 24 appartementen worden bewoond door bewoners van Lister. Iedere bewoner van Lister heeft zijn eigen tweekamerappartement met eigen voordeur. De overige 43 appartementen in het complex worden bewoond door reguliere huurders.

Er is sprake van ‘gespikkeld wonen´, wat inhoudt dat de appartementen die Lister huurt verdeeld zijn over het hele complex. Gespikkeld wonen is een gemengde woonvorm waarin kwetsbare huurders en reguliere huurders die iets voor een ander willen betekenen naast elkaar wonen. Huurders die een positieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in hun buurt, die openstaan voor hun buren, kennis met elkaar maken en contact met elkaar houden. Bijvoorbeeld door gezamenlijk activiteiten te ondernemen en naar elkaar om te kijken. Een helpende hand is voor alle buren, niet alleen voor mensen die worden begeleid, heel waardevol. Lister beheert een ontmoetingsruimte die voor alle huurders toegankelijk is. Hier kunnen bewoners samen activiteiten ondernemen, van een kaartje leggen tot samen koken. Daarnaast houdt Lister kantoor in Romulus, waar iedereen terecht kan met vragen.
De missie van Lister ´volwaardig burgerschap en herstellen doe je thuis’ komt op deze manier op locatie Romulus mooi tot uiting.

Het leven van de bewoners was door een psychische kwetsbaarheid ontwricht geraakt. Met het komen wonen op Romulus zetten zij een belangrijke stap om hun leven weer op de rit te krijgen. Lister begeleidt hen bij het wederopbouwen van een zelfstandig leven.
Team Romulus biedt begeleiding en huisvesting aan mensen vanaf 18 jaar met psychiatrische- en verslavingsproblematiek. De locatie heeft 24 plekken voor beschermd wonen, waarvan er 12 bestemd zijn voor cliënten met een autismespectrumstoornis en 12 voor cliënten waarbij andere psychiatrische problematiek een rol speelt.
Er is sprake van een contra-indicatie voor beschermd verblijf bij Romulus indien er sprake is van dusdanig actief middelengebruik, dat de problematiek voortkomend uit de verslaving op de voorgrond staat.
De begeleiding is veel aanwezig in en rondom de woningen en richt zich op het bieden van structuur, het vergroten van de zelfredzaamheid en het aanleren van vaardigheden. ¨Maximaal inzetten om zo minimaal mogelijk te hoeven overnemen¨ is het motto.
Het team ondersteunt cliënten op het gebied van wonen als dit (tijdelijk) zelfstandig niet lukt. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. Het wonen op locatie Romulus heeft altijd een tijdelijk karakter. De begeleidingsdoelen zijn waar mogelijk ontwikkelingsgericht en werken toe naar zoveel mogelijk zelfstandigheid om in de toekomst zelfstandig te kunnen wonen.
In een begeleidingstraject kan blijken dat er sprake is van een blijvende zorgvraag. Een vervolgplek waar Beschermd Thuis kan worden geboden zou dan een goed alternatief kunnen zijn. Er wordt steeds gekeken naar het ontwikkelperspectief van de cliënten.

De begeleiding is 24/7 aanwezig (dagdienst, late dienst en slaapdienst). De teamsamenstelling omvat een locatiehoofd, een GGZ Specialist ASS, herstelcoaches en persoonlijk begeleiders, woonondersteuners, slaapwachten, een trajectbegeleider en last but not least een peersupporter.
Het team is sinds oktober 2020 aan de slag op deze locatie en is nog volop in ontwikkeling. Het bestaat uit enthousiaste mensen die er met elkaar voor gaan op locatie Romulus iets heel moois neer te zetten. Er lopen verschillende leer- en ontwikkeltrajecten, op individueel, maar ook op teamniveau. Het is echt een mooie nieuwe plek die kansen biedt aan alle teamleden, maar op de eerste plaats aan de bewoners om te kunnen groeien. En aan het team de eer om daarbij ter ondersteuning te mogen zijn.

Tekst: Aefke ten Hagen
Beeld: Willem Mes