Nieuwsoverzicht

Familiesymposium

Familiesymposium

Op donderdag 29 november vond het familiesymposium, georganiseerd door de familieraad van Altrecht in Zeist plaats. Een mooie middag die weer inspiratie biedt om ons ‘naastenbeleid’ in de Gebiedsteams in te vullen.

Voorkom jargon!
Na een aftrap van de voorzitter, Richard Makkinga, was als eerste de Tom Rusting-Lezing. Tom, familie-ervaringsdeskundige bij ggz familiecoaching (ook in te zetten bij Lister), had een prachtige presentatie met de belangrijkste kernboodschap: Als we mensen willen helpen om te herstellen dan is verbinding noodzakelijk. Verbinding met familie, naasten en met elkaar. Hij pleitte hierbij voor een bescheiden en respectvolle houding vanuit ons hulpverleners naar familieleden en sociale contacten van onze cliënten met gebruik van normaal taalgebruik. Probeer het vakjargon te voorkomen, zei hij. Want welke burger weet nu bijvoorbeeld eigenlijk dat ‘positieve symptomen’ helemaal niet fijn zijn?

Zeventien glazen wijn
Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het Maatschappelijk Werk’ op de Universiteit voor Humanistiek gaf haar visie op het betrekken van naasten binnen de participatie samenleving. Haar lezing met de titel ‘Niet alleen de client centraal’, heeft mij in ieder geval aan het denken gezet. Want het is zeker noodzakelijk en goed familie of andere sociale contacten bij de behandeling / begeleiding te betrekken, maar tot op zekere hoogte, zei zij. Ze waarschuwde voor het te langdurig en eenzijdig belasten van mantelzorgers. Mantelzorg is geen ‘morele verplichting’. Mantelzorgers hebben zelf ook maar een leven en hebben recht om daarin eigen keuzes te maken en te kiezen voor het eigen geluk. Geprikkeld? Benieuwd naar wat Margo over zeventien glazen wijn schrijft? De lezing vind je hier!

Verbinding en herstel - Lister


Sinterklaas zonder baard
Tijdens de workshop ‘ Gebiedsteams ggz kregen we nog een aantal mooie tips, die we ook zeker aandacht geven in ons traject bij het Actieplatform herstel voor iedereen, waar wij naastenbeleid in de gebiedsteams als extra ontwikkelpunt op de actielijst hebben staan.
De informatiemarkt en de hierop volgende workshops waren leuk en redelijk goed bezocht. Een gezellige afsluiting waar Sinterklaas, die zich speciaal voor de gelegenheid geschoren had, zorgde voor een pepernoot en een warme lach.

Volgend jaar weer!
Gezien het succes van het symposium en het belang van het onderwerp wordt er volgend jaar zeker weer een familiesymposium georganiseerd. Wij hopen dat er dan (nog) meer cliënten, naasten en lister medewerkers aanwezig zullen zijn.