Spring naar content
Nieuwsoverzicht

Extra opvangplekken Lister De Boerderij

Extra opvangplekken Lister De Boerderij

Woonvoorziening Lister De Boerderij wil gaan uitbreiden met 4 extra opvangplekken in de vorm van cabins. Deze plekken zijn bedoeld voor de prikkelarme opvang van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Naar verwachting komen de extra cabins er kort na de zomer van 2022.

 

Prikkelarme opvangplekken
Lister De Boerderij is een woonvoorziening aan de Nieuwe Houtenseweg waar mensen wonen met een psychiatrische- en/of verslavingsachtergrond. Zij hebben vaak lange tijd ‘naast’ de maatschappij en op straat geleefd. Met de 4 extra plekken draagt Lister bij aan de uitvoering van een gemeenteraadsbesluit. In de zomer van 2021 besloot de raad om in Utrecht 25 prikkelarme opvangplekken te maken.

Begeleiding en menswaardig bestaan
Lister biedt op De Boerderij al 7 jaar met succes een plek aan mensen met deze achtergrond. Er zijn 12 bewoners met hun eigen cabin achter en naast de Boerderij, 11 bewoners wonen in De Boerderij. Lister verwacht 4 nieuwe bewoners ook goed te kunnen begeleiden, hen een menswaardig bestaan te kunnen bieden en zo ook bij te dragen aan de veiligheid in de stad. Op de locatie is dag en nacht begeleiding aanwezig. Denk aan woonondersteuners, herstelcoaches en persoonlijk begeleiders. Zij bieden de bewoners een veilige en prettige woonomgeving.

Waar komen de extra plekken?
De 4 cabins komen op het veld naast het hoofdgebouw. Lister vraagt daarvoor een vergunning aan bij de gemeente Utrecht voor een periode van 9 jaar. Op het veld staan nu al 2 cabins. Die hebben een vergunning tot juli 2022. In de vergunningaanvraag voor de extra cabins wil Lister ook de verlenging meenemen van de vergunning van de 2 bestaande cabins. Zo kunnen de mensen die hier wonen hun plekje behouden.

Cabin voor de begeleiders
Ook het aantal begeleiders dat werkt op De Boerderij wordt uitgebreid. Er komt een extra cabin op het veld naast het vaste gebouw voor begeleiders van Lister. Bewoners kunnen zo direct contact zoeken en de begeleiders zijn beschikbaar bij hulpvragen, problemen of urgente situaties.

Contact met de buurt
Lister en de gemeente vinden het belangrijk dat buurtbewoners zo min mogelijk hinder ervaren van de bewoners van De Boerderij. Wanneer Lister klachten krijgt, pakken zij die snel op en bekijken zij hoe ze het beste kunnen handelen. Ook de gemeente en de politie pakken meldingen die bij hen binnenkomen op een vergelijkbare manier op. Dit blijft ook zo na de uitbreiding.

Vergunningaanvraag
Lister dient de vergunningaanvraag op 22 april in. Vanaf 28 april is deze aanvraag in te zien op de website van de overheid:  www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Tegen deze aanvraag kan binnen 8 weken na de publicatie een zienswijze (uw reactie op de aanvraag) ingediend worden. Tegen de omgevingsvergunning kan na publicatie binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt.

Meer informatie over reageren op een vergunningaanvraag vindt u op:  https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-verbouwen/bouwplannen-in-uw-buurt/reageren-op-een-vergunningaanvraag/

Meer weten of reageren
Hebt u vragen over De Boerderij, over de zorg die daar geboden wordt of wilt u er eens een kijkje nemen? U bent altijd welkom! Mailt u dan naar De Boerderij: Boerderij@lister.nl

Heeft u vragen naar aanleiding van dit wijkbericht of wilt u een reactie geven op de voorgenomen uitbreiding van de Boerderij, mailt u dan naar meedoennaarvermogen@utrecht.nl 

Lister - De Boerderij - Cabins