Spring naar content
Nieuwsoverzicht

Ervaring(sdeskundigheid) binnen Lister ruim aanwezig

Ervaring(sdeskundigheid) binnen Lister ruim aanwezig

In de meerjarenvisie van Lister is gesteld dat we binnen Lister 30 tot 40% procent ervaringskennis in de organisatie willen hebben. Na een interne vragenlijst blijkt dat er 46% van de respondenten ervaringskennis te hebben. 27% acht zichzelf ervaringsdeskundig te zijn. Daarmee is onze ambitie ruimschoots gehaald. 

Wat betekent ervaringskennis en -deskundigheid binnen Lister? 

Bij Lister werken ook mensen die te maken hebben (gehad) met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. In alle functies – van een manager tot peer support medewerker – kan  deze ervaring op een professionele manier worden ingezet. Medewerkers die hun ervaring in hun functie willen inzetten, kunnen intern scholing volgen bij de ontwikkeling van ervaring(skennis) naar deskundigheid. Uiteindelijk worden zij ervaringsdeskundig.

Vervolg

Intern wordt verder uitgezocht hoe dit vorm kan krijgen in het beleidsplatform ervaringsdeskundigheid. Daarnaast onderzoeken we ook hoe dit verder vorm kan krijgen in de doorontwikkeling van ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie.