Spring naar content
Nieuwsoverzicht

Ernstig incident met dodelijke afloop

Ernstig incident met dodelijke afloop

Dinsdagnacht 11 november heeft in onze woonvorm aan de Wessel Couzijnstraat in Utrecht een afschuwelijke gebeurtenis plaatsgevonden, waarbij één bewoner is overleden. Er is een verdachte aangehouden. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een incident in de relationele sfeer. Voor de bewoners van deze woonvorm en de medewerkers is dit een grote schok.

Woonvorm Wessel Couzijnstraat 
De beschermde woonvorm aan de Wessel Couzijnstraat bestaat uit 24 eenpersoons appartementen. Het ernstige incident vond plaats in een portiek waar vier appartementen aan grenzen. Bij alle bewoners in deze woonvorm is sprake van psychiatrische problematiek. Zij ontvangen vanwege hun problematiek begeleiding van Lister. Bewoners en medewerkers zijn zeer ontdaan over het overlijden van de bewoner.

Impact
Vandaag is eerst gezorgd dat de bewoners en medewerkers worden opgevangen en ondersteund bij de verwerking van het overlijden van de bewoner. Voor alle bewoners van de woonvorm is extra begeleiding aanwezig om een luisterend oor en extra steun te bieden. Er wordt gezocht naar een manier om coronaproof een bijeenkomst te organiseren voor de medewerkers en de bewoners. Ook zal communicatie met de buren opgestart worden.

Onderzoek
De politie doet onderzoek naar de gebeurtenissen van afgelopen nacht. Wijzelf zullen deze gebeurtenis ook onderzoeken en de bevindingen met de inspectie voor de Gezondheidszorg bespreken. Aanbevelingen uit deze onderzoeken zullen wij ons uiteraard zeer ter harte nemen.