Spring naar content
Nieuwsoverzicht

Tiny Houses zorgen voor een intensief gesprek

Tiny Houses zorgen voor een intensief  gesprek

Tijdens de drukbezochte informatieavond over de mogelijke plaatsing van Tiny Houses op een perceel aan de Vreeswijksestraatweg, hebben bewoners van de wijk Fokkesteeg hun zorgen uitgesproken. De inwoners maken zich vooral zorgen over de veiligheid in hun wijk vanwege de toekomstige bewoners van de Tiny Houses;  cliënten van Lister die de stap maken naar zelfstandig wonen. Daarnaast hebben veel mensen bezwaren tegen het gebruik van de betreffende locatie voor dit doel.

Het initiatief van Lister
Lister werkt aan een nieuw woonconcept, waarbij mensen met een psychische kwetsbaarheid samen wonen met anderen. In dit woonproject staan duurzaamheid en meedoen in de samenleving voorop. Het project draait om Tiny Houses.  Dit zijn volledig uitgeruste kleine woningen, die op duurzame wijze worden gebouwd. De woningen kunnen verplaatst  worden. In overleg met de gemeente Nieuwegein is afgelopen maanden onderzocht of het technisch mogelijk is om op het perceel aan de Vreeswijksestraatweg  in Nieuwegein zeven Tiny Houses te plaatsen.
Vier van deze woningen zijn bestemd voor cliënten van Lister die nu beschermd wonen en inmiddels voldoende vaardigheden hebben opgedaan om zelfstandig te gaan wonen met begeleiding van Lister.  De andere bewoners zijn starters op de woningmarkt die bereid zijn samen met de andere bewoners in een community samen te leven. De huisjes worden gebouwd door cliënten van Lister die ook in de huisjes gaan wonen. Het bouwen van de Tiny house gebeurt onder begeleiding van professionele timmerlieden. De cliënten doen hiermee waardevolle werkervaring op.

De procedure
Na een groot aantal percelen in Nieuwegein te hebben bekeken, bleek het terrein aan de Vreeswijksestraatweg het meest kansrijk.  Afgelopen maanden heeft Lister samen met de gemeente onderzocht of het technisch mogelijk is de Tiny Houses daar te plaatsen.  Pas als het technisch mogelijk lijkt, kan het projectteam  een principeaanvraag indienen bij het college van B&W van Nieuwegein. Lister heeft dit gedaan op 14 november. In de principeaanvraag vraagt Lister aan het college of ze de mogelijkheden om de Tiny Houses te plaatsen op betreffende perceel verder mogen onderzoeken. Onderdeel van die aanvraag is draagvlak onder de omwonenden. Begin november is een afspraak gemaakt met het wijknetwerk om met hen te bespreken hoe we het best met omwonenden in gesprek kunnen gaan.  Dit gesprek vindt 28 november plaats. Pas als het college van B&W de principeaanvraag goedkeurt, kan een vergunning voor het plaatsen van de huisjes worden afgegeven.

Informatieavond
Vorig week werd het initiatief van Lister via social media bekend bij omwonenden. Daarna ontstond veel onrust. Marleen Schollaart van bewonersinitiatieven Fokkesteeg en Jacqueline Verbeek, raadslid voor Ieders Belang hebben het initiatief genomen om samen met de gemeente Nieuwegein en Lister een informatieavond voor de wijk te organiseren. De informatieavond vond woensdag 22 november plaats. Onder leiding van een voorzitter hebben de ongeveer 175 aanwezigen twee uur lang met elkaar gesproken. Jan Berndsen, raad van bestuur Lister en Hans Adriani, wethouder, hebben alle vragen zo goed mogelijk beantwoord. Aan het einde van de avond was duidelijk dat niet alle zorgen zijn weggenomen. Aanwezigen van Lister vonden het pijnlijk om te ervaren welke beelden de wijkbewoners hebben over mensen met een psychische kwetsbaarheid. Over enkele dagen verschijnt er een verslag van deze bijeenkomst op de website van de Lister en die van de gemeente. Lister laat alle indrukken van de avond eerst even zakken en beraadt zich over hoe zij nu verder gaan.

Klik hier om naar het verslag van deze avond te gaan.