Spring naar content
Nieuwsoverzicht

Beter thuis

Beter thuis

Op 14 november organiseert Vijfheerenlanden het symposium ‘Beter thuis’. Daar praat onder andere Lister-collega Miranda van den Broek over zichzelf en laat haar gedachten gaan over het onderwerp van het symposium, namelijk: hoe zorgen we er bijvoorbeeld samen voor dat mensen die in onze gemeente uitstromen uit Beschermd Wonen een goede eigen plek krijgen? Hoe gaan we om met mensen met verward gedrag? En hoe bereiden we ons voor op de Wet verplichte GGZ?

 

Miranda’s verhaal

“Toen ik promovendus in natuurkunde was, raakte ik eerst overspannen, toen depressief en vervolgens ook psychotisch”, vertelt Miranda. “Ik werd opgenomen in het Willem Arntzhuis in Utrecht voor een verblijf dat uiteindelijk vijf maanden duurde. Daarna, eindelijk weer thuis, kreeg ik gelukkig de kans mijn promotie af te ronden en rolde ik in een aantal banen. Toch ging het niet echt goed met me. Mijn ervaringen bleven me achtervolgen en ik was duidelijk niet klaar met mijn verleden. Ik besloot een cursus te volgen aan de herstelacademie Enik in Utrecht en kwam er in aanraking met mensen die – net als ik – worstelden met hun herstel. Velen waren alles kwijt, maar keken toch anders naar zichzelf dan ik. Ik had steeds geprobeerd weer te worden wie ik ooit was, maar besefte nu dat dat door de vervreemdende crisis die ik doormaakte nooit zou lukken. Ik moest een soort versie 2.0 van mezelf vinden. Dat was een moeilijk en intensief proces, maar uiteindelijk lukte het me. En toen wist ik ook gelijk wat ik verder wilde. Ik wilde me vanaf nu inzetten voor het herstelproces van anderen en zette daarvoor met een groepje een zelfregie-initiatief op in Culemborg.”

Bijdragen aan herstel

Inmiddels heeft Miranda mede dankzij deze kennis en ervaring een betaalde baan bij Lister. Miranda: “In herstelgroepen en zelfzorgcursussen begeleid ik nu mensen met een psychisch rugzakje. Zij moeten het echte ‘herstelwerk’ natuurlijk zelf doen en we trainen ze bij Lister dan ook niet in wat ze wel of juist niet moeten doen. Wel helpen we ze hun eigen pad voor herstel te vinden. Dat proces van zoeken naar uitwegen uit de eigen vervreemding is moeilijk en resulteert soms in wat men wel gek, verward of verwarrend gedrag noemt. In mijn beleving is dat eigenlijk een vreemde term. De verwarring zit immers juist bij de omgeving die niet begrijpt hoe iemand worstelt. Het vertoonde gedrag is dus eigenlijk meer onbegrepen dan verward gedrag.”

Onbegrepen gedrag

“Dat mensen in de buitenwereld schrikken van verward of onbegrepen gedrag is logisch”, zegt Miranda. “Maar omgekeerd schrikt een verwarde persoon ook van de reacties die hij oproept. Vaak ontwikkelt hij angst als hij door zijn onbegrepen gedrag abrupt wordt vastgepakt of geforceerd wordt meegevoerd. Goede nazorg is dan eigenlijk onontbeerlijk. Die nazorg maakt het namelijk mogelijk elkaar te leren kennen en af te stemmen wat er werkt bij een eventueel volgend incident. En dat voorkomt niet alleen angst, schaamte en schuldgevoel bij cliënten, maar helpt hen ook verder. Daarnaast voorkomt het meer onbegrip en overlast voor de omgeving.”

Kansen … en bedreigingen

Miranda juicht het toe dat partijen tijdens het komende symposium met elkaar naar de problematiek kijken. Ze hoopt dat cliënten er ook welkom zijn, omdat hun ervaringen en perspectief een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de dialoog. Tot slot wil Miranda nog iets kwijt over de Wet verplichte GGZ. “Ik denk dat die wet kansen biedt. In mijn beleving maakt goed overleg met cliënten en naasten het mogelijk met elkaar tot een gedegen plan te komen dat staat voor goede zorg en veiligheid. We zullen er samen wel voor moeten waken dat tijds- en/of financiële druk niet leidt tot snelle, goedkope kortetermijnoplossingen. Want dan lopen cliënten weliswaar de meeste schade op, maar ook verder kent zo’n plan dan alleen maar verliezers.”

Meer weten of symposium bijwonen

Meer weten over zelfhulpgroepen, inloop of cursussen voor mensen met een psychisch rugzakje binnen onze gemeente? Neem gerust contact op met Miranda van den Broek of haar collega’s Marja Smits en Sanne van Gulijk. Wil je het symposium ‘Beter thuis’ bijwonen? Meld je dan aan via t.bouchier@vijfheerenlanden.nl.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.