Nieuwsoverzicht

Bestuursverslag en Jaarrekening Lister 2016

Bestuursverslag en Jaarrekening Lister 2016

De raad van bestuur biedt hierbij graag het Bestuursverslag Lister 2016 en de Jaarrekening Lister 2016 aan. In deze twee documenten legt de raad van bestuur zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af over 2016.

Voor Lister is er in 2016 een grote verandering ingezet. We gaan we van woorden naar daden. Op basis van onze plannen in het strategisch beleid zijn concrete doelen gesteld. Met elkaar is gewerkt aan een nieuw zorgmodel dat past bij de veranderende werkelijkheid. Hiermee willen wij werken aan een gezonde samenleving waarin voor iedereen die graag mee wilt doen een rol is weggelegd.

Herstelondersteunende zorg

Het sociaal domein is overal sterk in ontwikkeling. De specifieke deskundigheid van onze medewerkers ontwikkelt zich aanvullend daaraan. Lister wil een organisatie zijn die de herstelondersteunende zorg op de best mogelijke manier uitvoert. Daarvoor is meer ervaringsdeskundigheid nodig in onze organisatie. We vragen ook van de zorgprofessionals andere competenties en vaardigheden.

Realisatie doelen

Om deze doelen te realiseren zagen wij ons genoodzaakt om in 2016 een reorganisatie voor te bereiden met een zorginhoudelijk doel. Voor een grote groep medewerkers betekende dit dat zij in 2016 te horen kregen dat ze naar nieuw werk op zoek moeten. We hopen dat 2017 voor hen het jaar wordt met nieuwe kansen.

Lister gaat 2017 in met gelijkblijvende dynamiek én met veel positieve energie om te werken aan een gezonde samenleving waar een rol is weggelegd voor iedereen die wil meedoen.

  • Klik hier voor het Bestuursverslag Lister 2016.
  • Klik hier voor de Jaarrekening Lister 2016.