Spring naar content
Terug naar alle locaties

Lister Utrecht Kanaleneiland

foto's nieuw kantoor nansenlaan 008

Lister Utrecht Kanaleneiland, biedt begeleiding aan mensen (vanaf 18 jaar) met psychiatrische problematiek en/of verslaving. De duur van de begeleiding variëert en is afhankelijk van de zorgvraag.

Bekijk onze vacature Herstelcoach

Begeleiding Lister Utrecht Kanaleneiland

Lister Utrecht Kanaleneiland ondersteunt heel praktisch bij het aanleren van vaardigheden in het dagelijks leven. De begeleiding is op maat. Dat betekent dat er samen met de cliënt gekeken wordt wat er nodig is om te kunnen werken aan herstel. In samenwerking met de cliënt wordt gewerkt aan het vergroten van zelfstandigheid en meedoen in de samenleving met als hoofddoel zo snel mogelijke doorstroom. De begeleiding is meestal intensief en kort.

Als cliënt maak je je eigen begeleidingsplan, samen met je persoonlijk begeleider. In dat plan staan de doelen waaraan je gaat werken. Bijvoorbeeld als het gaat om wonen, dagbesteding, financiën & administratie, sociale contacten en gezondheid.  Over het gebruik van middelen worden individuele afspraken gemaakt.

Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider. Die ondersteunt de cliënt, samen met een team begeleiders.  Begeleiders zijn op werkdagen dagelijks aanwezig van 08:30 uur tot 21:00 uur en in het weekend van 9:30 uur tot 18:00 uur. Daarna is er een Avond-weekend-nachthoofd bereikbaar voor dringende zaken.

Medewerkers stimuleren cliënten om elkaar te ondersteunen. Medewerkers en cliënten leren van elkaars (ervarings)deskundigheid.

foto's nieuw kantoor nansenlaan 003

Beschermd wonen/verblijf

Lister locatie Kanaleneiland heeft 30 individuele woningen in de vorm van appartementen. Het merendeel van de cliënten stroomt na twee jaar door naar een zelfstandige woning. Ook heeft deze locatie groepswoningen voor drie of vier personen en enkele meer zelfstandige studio´s. Het team heeft speciale woningen voor jongvolwassenen en (jonge) vrouwen.

Specialisatie

Deze locatie kent twee specialisaties. Het team begeleidt mensen mensen die het lastig vinden om in een groep te functioneren, gedragsproblematiek vertonen en zorgmijdend zijn. Daarnaast is het team een zogenaamde trainingslocatie. Dat betekent dat zij mensen binnen twee jaar  begeleiden naar zelfstandig wonen.

Samenwerkingspartners   

Locatie Utrecht Kanaleneiland werkt nauw samen met andere Lister-locaties, zodat de begeleiding zo goed mogelijk blijft aansluiten bij de groei en zelfstandigheid van de cliënt. Daarnaast onderhouden ze nauwe banden met zorgpartners, zoals huisartsen,  Altrecht ACT, Altrecht ABC en Altrecht FACT-team. Ook Jellinek behoort tot de samenwerkingspartners.

Dagbesteding

Om de cliënten te laten wennen aan een dagelijkse bezigheid zijn er op de locatie Nansenlaan kookgroepen, een knutsel- en hobbygroep, wordt er samengewerkt met het Leger des Heils voor dagactiviteiten en is er een trajectbegeleider aanwezig om de cliënten te ondersteunen bij het doen van activiteiten en te begeleiden naar (vrijwilligers)werk.

Begeleiding op maat gaat ook over dagbesteding. Samen met de cliënt zoeken begeleiders díe dagbesteding die het beste aansluit bij de mogelijkheden, de wensen en de woonomgeving van de cliënt. Zinvol bezig zijn, zoveel mogelijk in het bestaande netwerk, dat is het doel.

Werkgebied

Lister Utrecht Kanaleneiland is actief in Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid

 

Lister Utrecht Kanaleneiland logo 9292ov
Lister Utrecht Kanaleneiland
Nansenlaan 122
3527 EL
(030) 292 67 93

Direct contact met Lister Utrecht Kanaleneiland