Spring naar content
Terug naar alle locaties

Lister Nieuwegein Zuid

Lister locatie Nieuwegein Zuid, kantoor ingang

Lister Nieuwegein Zuid begeleidt mensen met psychiatrische problemen in de leeftijd van 18 tot ongeveer 65 jaar.

Begeleiding van Lister Nieuwegein Zuid       

Lister Nieuwegein Zuid biedt zowel begeleiding thuis als begeleiding in een woning van Lister (beschermd wonen/verblijf). Bij de intake wordt bekeken welke vorm van begeleiding het beste bij u past. De begeleiding maakt met u een afweging op basis van de vaardigheden die u reeds bezit in combinatie uw psychiatrische problematiek en uw hulpvraag. Er is sprake van een contra-indicatie voor een Beschermde woonplek bij Nieuwegein Zuid wanneer er sprake is van dusdanig actief middelengebruik, dat de problematiek voortkomend uit de verslaving op de voorgrond staat.

Beschermd wonen/verblijf

De locatie biedt verschillende vormen van beschermd wonen/verblijf. Er zijn groepswoningen voor 4 personen. Daarnaast zijn er woningen die tot semi-appartementen zijn omgebouwd. De cliënten die hier wonen hebben een eigen etage, soms met eigen keukenblok. Ten slotte beschikt de locatie over Eénpersoonsappartementen. In deze appartementen wonen cliënten voor een periode van twee jaar om te oefenen in meer zelfstandigheid. Na twee jaar gaan deze cliënten naar een eigen woning, eventueel met begeleiding thuis.

Dagbesteding   

In onze visie is meedoen in de samenleving en werk gezond én herstelbevorderend. Vanaf de start van het begeleidingstraject wordt dan ook toegewerkt naar meedoen en werk. Het startpunt is minimaal 2 dagdelen dagbesteding per week. Met u werken we toe naar meerdere dagdelen. We richten ons op het gebied van werk en activiteiten zoveel mogelijk op het aanbod dat er is in de wijk, bij buurthuizen en welzijnsinstellingen. We werken samen met Wijkcentrum de Steeg (onderdeel van Lister), dat beheerd wordt door cliënten en wijkbewoners.

Naastbetrokkenen

Nieuwegein Zuid is zich bewust van het belang van uw eigen netwerk. Over de rolverdeling tussen u, uw naastbetrokkenen en de begeleiders maken wij met u afspraken. De gemaakte afspraken leggen we vast in uw begeleidingsplan. We hebben een open houding naar naastbetrokkenen en informeren hen over algemene zaken. Voor meer informatie over naastbetrokkenen is er een folder.

Samenwerkingspartners

Bij de aanvang van beschermd wonen hebben we de verwachting dat er een behandelaar bij u betrokken is. Wij vinden het belangrijk om behandeling en begeleiding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en op elkaar aan te laten sluiten. Dit doen wij door geregeld contact te houden met uw behandelaar. Belangrijke ketenpartners van Nieuwegein Zuid zijn Altrecht FACT Nieuwegein en Altrecht ABC. In overleg met u, uw behandelaar en de begeleiding kan er in een later stadium voor gekozen worden het contact met de behandelaar af te bouwen.

Werkgebied      

Het werkgebied van de ambulante begeleiding zijn de wijken Vreeswijk, (Hoog-) Zandveld, Fokkesteeg, Merwestein, Stadscentrum, Doorslag en Batau.

Team Zaanseschans
Zaanseschans 41
3432 ED Nieuwegein
T (030) 608 14 88
E nieuwegeinzuid@lister.nl

 

Lister Nieuwegein Zuid logo 9292ov
Lister Nieuwegein Zuid
Zaanseschans 41
3432 ED
(030) 608 14 88

Direct contact met Lister Nieuwegein Zuid