Spring naar content
Terug naar alle locaties

Lister Nieuwegein Noord

Lister Nieuwegein Noord Dukatenburg

Lister Nieuwegein Noord, Team Dukatenburg, biedt begeleiding aan cliënten van 18 tot ongeveer 65 jaar met psychiatrische en verslavingsproblematiek. Daarnaast hebben wij veel expertise op het gebied van dubbeldiagnoses en/of cliënten met een justitiële achtergrond.

Begeleiding Lister Nieuwegein Noord

Lister Nieuwegein Noord biedt intensieve begeleiding aan cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid.  Samen met de cliënt en het netwerk leveren wij zorg op maat. Herstel (zelfhulp), eigen kracht en empowerment staan hoog in het vaandel.

Beschermd wonen/verblijf

Binnen de beschermde woonvorm ligt de nadruk op het bieden van structuur, het vergroten van de zelfredzaamheid en het toewerken naar werk en dagbesteding. Lister Nieuwegein Noord is een doorstroomlocatie; wij streven ernaar dat cliënten binnen een periode van 2 tot 4 jaar doorstromen naar een zelfstandige woonruimte en/of uitstromen. Locatie Nieuwegein Noord heeft een gevariëerd aanbod in Beschermd Wonen:

    • Eén groepswoning (4 plaatsen).
    • Eén- en tweepersoonsappartementen in de Souvereinburg flat.

 _D8H8013psh

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding is voor cliënten die een eigen woning hebben binnen het werkgebied van Batau-Noord. Samen met de cliënt wordt in kaart gebracht waar de zorgvraag ligt. De begeleiding is ondersteunend, gericht op de zorgvraag en het vergroten van de zelfredzaamheid. Ons streven is dat de cliënt uiteindelijk zelfstandig kan wonen met eventueel hulp van zijn netwerk.

De beschikking van de cliënt (zowel BW als Ambulante) is leidend voor het aantal uren begeleiding dat geboden kan worden.

Specialisatie

Lister Nieuwegein Noord biedt herstelondersteunende begeleiding waarbij eigen kracht van de cliënt en het eigen netwerk van de cliënt centraal staan. Het team heeft een breed scala aan expertise in huis zoals: licht verstandelijke beperking, (complexe) gedragsproblematiek en verslaving in combinatie met een justitiële maatregel.

Dagbesteding

Wij streven ernaar dat iedere cliënt minimaal drie dagdelen zinvolle dagbesteding per week heeft. Het team richt zich zoveel mogelijk op het aanbod in en om Nieuwegein. Woon je beschermd dan is er o.a. aanbod in sport- en vrijwilligersactiviteiten. Woon je ambulant dan kun je gebruikmaken van het activiteitenaanbod wanneer er een geldige beschikking (indicatie) is.

Samenwerken

Naastbetrokkenen

Team Dukatenburg ziet het belang van een goede samenwerking met naastbetrokkenen voor het herstelproces van een cliënt. Vanaf de intake zal ook actief gevraagd worden om familie en naasten bij de zorg te betrekken. De begeleiding kijkt samen met de cliënt hoe het netwerk vergroot en ingezet kan worden. Voor meer informatie over naastbetrokkenen is er een folder.

Ketenpartners

Bij aanvang van beschermd wonen is het van belang dat er een behandelaar aanwezig is. Wij vinden het belangrijk om behandeling en begeleiding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, dit betekent dat wij regelmatig overleggen met behandelaren. Begeleiding vervult hierin met name een signalerende en adviserende rol. Belangrijke ketenpartners van Nieuwegein Noord  zijn o.a.:  Altrecht FACT Nieuwegein, Altrecht ACT, Jellinek, Geynwijs, MOvactor, huisartsen en vrijwilligersorganisaties.

Werkgebied

Het kantoor van locatie Nieuwegein Noord is gevestigd op de Dukatenburg 1a in de wijk Batau Noord. We werken in de Wijken Galecop, midden Nieuwegein en Batau Noord. Op loopafstand is er het  winkelcentrum Muntplein.  De tram 60/61 of bus lijn 77 zijn op 5 minuten loopafstand van het kantoorpand. Met de bus of fiets ben je in een kwartier in het centrum van Nieuwegein. Zie de routebeschrijving.

Lister Nieuwegein Noord logo 9292ov
Lister Nieuwegein Noord
Dukatenburg 1A
3437 AA
(030) 630 68 08

Direct contact met Lister Nieuwegein Noord