Spring naar content

Lister Leidsche Rijn West

Lister locatie Vleuterweide, Leidsche Rijn West, kantoor en ontmoetingsruimte het Kompas van buitenaf

Lister Leidsche Rijn West, team Vleuterweide, biedt beschermd wonen/verblijf aan voornamelijk volwassenen en ouderen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben bij hun herstel. De locatie bestaat uit 13 plekken op de Dwergbieslaan en 20 plekken op de Waterbieslaan. Iedere bewoner heeft een eigen kamer, studio of appartement met (aangepaste) badkamer en kan daarnaast gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimtes, waaronder de ontmoetingsruimte Het Kompas en een grote gemeenschappelijke tuin.

Word jij herstelcoach bij Lister Vleuterweide?

Begeleiding bij Lister Leidsche Rijn West

Binnen de locatie Leidsche Rijn West is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Naast de begeleiding van 07.30 tot 23.00 uur, is er in de nacht een wakende wacht aanwezig. Vanwege de intensieve zorgvraag, worden alle bewoners dagelijks gezien. De begeleiding is sterk ontwikkelingsgericht. Dat betekent het bieden van praktische ondersteuning, het ondersteunen bij het vergroten van zelfstandigheid, sociale participatie en het faciliteren van lotgenotencontact. Het team Vleuterweide biedt een plek waar bewoners leren om hun leven zo zelfstandig mogelijk vorm te geven. Met iedere bewoner wordt een begeleidingsplan opgesteld. In het plan worden individuele doelen en het aanbod van zorg en begeleiding op elkaar afgestemd. Er wordt steeds gekeken welke stappen de bewoner zelf kan zetten, wat nodig is vanuit de begeleiding, en wie uit de omgeving van de cliënt betrokken kunnen worden (familie, vrienden, maar ook vrijwilligers uit de buurt). Een belangrijk onderwerp in de begeleiding is zingeving: waar komt iemand zijn bed voor uit? Gezien de grote verschillen in tempo van herstel kan er een aanmerkelijk verschil zitten in de duur van het verblijf. Voor begeleiding op locatie Leidsche Rijn West is een beschikking voor (tijdelijk) verblijf nodig.

Lister locatie Vleuterweide, Leidsche Rijn West, woning met schuifdeur naar gezamenlijke tuin, woonkamer en slaapkamer ineen

Specialisatie

Locatie Leidsche Rijn West is gespecialiseerd in de begeleiding van volwassenen en ouderen, die naast psychiatrische problematiek, ook te maken kunnen hebben met somatische klachten.

Dagbesteding

Locatie Leidsche Rijn West richt zich op het gebied van werk en activatie zoveel mogelijk op het aanbod in de wijk, bijvoorbeeld bij buurthuizen en welzijnsinstellingen. Bij de locatie zelf, aan de Dwergbieslaan, is ook de ontmoetingsruimte Het Kompas. De ontmoetingsruimte is een echte trekpleister, waar mensen elkaar ontmoeten en dagelijks gezamenlijk activiteiten ondernemen. Voor de lunch en het avondeten zijn alle (buurt)bewoners welkom. Veel van deze vrijwilligers staan ook voor onze bewoners klaar om activiteiten buiten Lister te ondernemen of voor de activiteiten zoals boodschappen doen. Lees meer over de activiteiten die Lister biedt.

Lister locatie Vleuterweide, Leidsche Rijn West, ontmoetingsruimte het Kompas, tafels met paarse stoelen en rode banken

Samenwerkingspartners

In de begeleiding die wij bieden werken we actief samen met familie, vrienden en mensen uit het eigen netwerk van de bewoner. Wanneer mensen weinig of geen eigen netwerk meer hebben, ondersteunen wij ze bij het opnieuw opbouwen daarvan.

We vinden het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren in de buurt waar we wonen en een goed contact te hebben met onze buren. We werken graag samen met lokale initiatieven in de wijk. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld Welzaam, buurtcentrum De Weide Wereld (van Stichting Wereldweide), Buurtteam Vleuten, Portaal, de Huiskamer van de wijk en Harten voor Sport. Daarnaast werken we samen met het Gezondheidscentrum Julius Vleuterweide en Altrecht. Wat verder weg werken we samen met Enik, een door cliënten van Altrecht en Lister opgezet clubhuis in de wijk Hoograven, waar onder andere cursussen, trainingen en herstelwerkgroepen worden gegeven. Ook in onze eigen wijk hebben we recent een dergelijke herstelwerkgroep opgezet.

Logeerplekken

Lister Leidsche Rijn West heeft , 3 logeerbedden. Een logeerbed wordt vooral ingezet voor bewoners van een andere locatie die behoefte hebben aan een paar dagen rust. Tachtig tot negentig procent van de gebruikers gaan na enkele dagen weer terug naar huis.

Bijzonder project: UP Mediateam Loesje Vleuterweide

Zeven weken lang was het UP-Mediateam Loesje in de Vleuterweide actief. Deze keer bestond het mediateam niet alleen uit kinderen uit de wijk, maar ook uit bewoners van Vleuterweide. Negen kinderen van kinderopvang KOKO en vijf bewoners van Lister gingen met elkaar op pad om te ontdekken wat er allemaal te doen is in Vleuterweide. Ze maakten vlogs en krantjes en interviewden ook elkaar. Zo bleek de favoriete maaltijd van bewoner Pieter ‘hete bliksem’ te zijn. Op 12 oktober werd de periode afgesloten met een eindfeest in de ontmoetingsruimte Het Kompas. Wethouder Everhardt deelde de certificaten uit aan de kinderen en de vijf bewoners. Lister-bewoner Pieter: ‘Dit vergeet ik nooit meer!’

Lister Leidsche Rijn West
Lister Leidsche Rijn West
Dwergbieslaan 82
3452 AK Utrecht
(030) 6668060

Direct contact met Lister Leidsche Rijn West