Spring naar content
Terug naar alle locaties

Lister Hoograven

lister Utrecht Hoograven voorzijde pand

Lister Hoograven biedt beschermd wonen/verblijf aan mensen die vaak langdurig gedwongen opgenomen zijn geweest, al dan niet in het kader van een forensische titel. Lees hier over onze forensische zorg.

Begeleiding van Lister Hoograven       

Op deze locatie zetten mensen hun eerste stap terug in de maatschappij. Lister Hoograven heeft drie groepswoningen. Daar wonen mensen gemiddeld zes maanden tot twee jaar. Voor cliënten die toe zijn aan meer zelfstandigheid, zijn er één of tweepersoons appartementen beschikbaar in de buurt.

De locatie biedt een plek waar mensen altijd terug kunnen komen. Een thuishaven. De bewoners worden gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen woonruimte. Als dat nodig is kunnen ze terugvallen op de begeleiding. De begeleiding werkt vanuit de relatie met de bewoners en thema’s zoals veiligheid, toekomst, verslaving, netwerk en relaties worden besproken. De bewoners in de nabijgelegen appartementen worden dagelijks bezocht. Alle bewoners werken aan hun abstinentie. Gebruik van middelen is niet de bedoeling. Lees het verhaal van Uzai.

lister Utrecht Hoograven gezamenlijke woonkamer

Specialisatie

Lister Hoograven is gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met zeer complexe problematiek. Kenmerkend is dat deze cliënten in het verleden overlast gevend gedrag hebben vertoond naar hun omgeving. Door middel van structuur, voorspelbaarheid en de voortdurende nabijheid kijkt de begeleiding voortdurend naar de kwaliteiten van de bewoners, maar ook naar eventuele signalen van instabiliteit. In samenwerking met behandelaren wordt daar als het nodig is snel op ingespeeld om het herstelproces van de cliënt zo goed mogelijk te laten verlopen.

Dagbesteding

Cliënten gaan drie tot vier dagen per week naar dagbesteding. Ze werken bijvoorbeeld onder begeleiding van een hovenier of in een fabriek. Andere werkplekken zijn de Stadsbrug, Altrecht Talent en het Mariegilde. Een vaste structuur en voorspelbaarheid in dagritme is een belangrijk voor de bewoners. Activiteiten en werk dragen daaraan bij.

Samenwerkingspartners              

Lister Hoograven werkt nauw samen met partijen in de forensische zorg. Zo focust Lister Hoograven samen met De Van der Hoeven kliniek; centrum voor Klinische Forensische psychiatrie voor mensen met een TBS of civielrechtelijke maatregel, op een geslaagde resocialisatie na een langdurige gedwongen opname. Binnen Fivoor werkt Lister Hoograven intensief samen met het FACT team. Dit team biedt intensieve behandeling, begeleiding en rehabilitatie aan patiënten met ernstige problemen op gebied van psychiatrie en verslaving die vaak gepaard gaan met gedragsproblematiek. Daarnaast werken we samen met FPA Utrecht (https://www.fivoor.nl/locaties/fpa-utrecht/) de forensisch psychiatrische afdeling van Fivoor. Polikliniek De Waag, biedt gespecialiseerde zorg aan mensen die grensoverschrijdend gedrag combineren met een psychische stoornis.

Lister Hoograven logo 9292ov
Lister Hoograven
Wickenburglaan 82
3523 JV
(030) 288 02 52

Direct contact met Lister Hoograven