Spring naar content

Lister De Pauw Nieuwegein

Locatie Lister De Pauw Nieuwegein voorzijde kantoor met bomen en groen

Locatie Lister De Pauw Nieuwegein voorzijde kantoor met auto's geparkeerd

Lister De Pauw in Nieuwegein biedt begeleiding aan mensen met psychiatrische problematiek, eventueel in combinatie met verslavingsproblematiek in de leeftijdscategorie vanaf 18 jaar.

Begeleiding bij Lister De Pauw

Lister De Pauw biedt gespecialiseerde begeleiding (BW en BZW) aan cliënten waarbij autisme op de voorgrond staat en biedt gezinsbegeleiding aan cliënten vanaf 16 jaar en hun familie. Lees hier het ervaringsverhaal van Fred of van ggz-specialist ASS Wendy van Rijnsoever.

De begeleiding richt zich op het vergroten van zelfstandigheid en autonomie. Stap voor stap ondersteunen en stimuleren wij cliënten naar meer zelfstandig wonen en werken. Dit maakt dat cliënten doorgaans tijdelijk in begeleiding zijn en doorstroom gebruikelijk is. Van cliënten wordt vanaf het begin van de begeleiding enige mate van zelfstandigheid verwacht. We verwachten dat zij in staat zijn de hulpvraag uit te stellen en/of zelf oplossingen te bedenken. Begeleiding is op afstand en op afroep aanwezig. Voor meer informatie raadpleeg de folder over begeleiding bij autisme of bekijk de speciale pagina over begeleiding bij autisme.

Beschermd wonen/verblijf

Lister De Pauw kent verschillende woonvormen gericht op de zorgvraag van de bewoners:

    • Groepswoningen. Deze woningen zijn gericht op het, leren samen leven met anderen en het aanleren van woonvaardigheden.
    • Semi-eenpersoons-woningen. De begeleiding richt zich op leren omgaan met je buren en het aanleren van woonvaardigheden. Cliënten hebben een eigen keukenblok, woon- en slaapkamer. De voordeur, badkamer/douche en washok worden gedeeld met huisgenoten.
    • Eén-persoons-appartementen. De begeleiding richt zich op op het leren voeren van een huishouden. De bewoner heeft alle voorzieningen binnen de woning voor zichzelf. Bewoners kunnen twee jaar wonen in een appartement. Deze tijd gebruiken zij om zich voor te bereiden op zelfstandig wonen, natuurlijk met ondersteuning van een begeleider. Ook als een bewoner na twee jaar een geheel zelfstandige woonruimte betrekt, kan Lister De Pauw als het nodig is daar ondersteuning bieden.

Afhankelijk van de vaardigheden van de cliënt en diens problematiek kan de cliënt instromen op de woonplek die passend is.

Locatie Lister De Pauw Nieuwegein voorzijde woningen 4 hoog met balkons

Ambulante begeleiding/aanvullende begeleiding thuis

Vanuit Lister De Pauw wordt ook gespecialiseerde ambulante begeleiding geboden aan cliënten met autisme problematiek. Doel van de begeleiding is het bevorderen van autonomie en zelfredzaamheid, zodanig dat de begeleiding slechts tijdelijk nodig is.

Arbeidstrainingcentrum

Vanuit Lister De Pauw werkt ook het Arbeidstrainingcentrum van Lister. Door dit trainingscentrum worden onder andere de sociale ondernemingen ‘Wijkhuis De Steeg’ en ‘Onderhoud en reparaties’ ondersteund. Maar het trainingscentrum doet meer. Het trainingscentrum biedt advies en consultatie voor iedereen binnen en buiten Lister die vragen heeft op het gebied van arbeidsvaardigheden.

Samenwerkingspartners

Naastbetrokkenen

Lister De Pauw hecht belang aan het eigen netwerk van de cliënt en maakt de rol en betekenis van naastbetrokkenen bespreekbaar. Over de rolverdeling tussen de cliënt, zijn naastbetrokkenen en de begeleiders maken wij afspraken met de cliënt.  De Pauw is gespecialiseerd in gezinsbegeleiding bij een autisme spectrum stoornis.

Ketenpartners

Bij de aanvang van beschermd wonen/verblijf heeft het onze voorkeur dat er een behandelaar betrokken is. Wij vinden het voor de cliënt belangrijk behandeling en begeleiding op elkaar af te stemmen.  Dit doen wij door hierover contact te houden met de behandelaar.

Belangrijke ketenpartners zijn: Altrecht autisme team (Nieuwegein) en Leo Kanner Huis Nederland. In overleg met cliënt, behandelaar en begeleiding kan in een later stadium gekozen worden het contact met de behandelaar af te bouwen.

Bij aanvang van vrijwilligerswerk door een cliënt wordt er samengewerkt met de gemeente Nieuwegein en diverse lokale ondernemingen zoals Cirkeltje Rond en Stichting Balans Nieuwegein.

De Locatie

Lister De Pauw is gevestigd in de wijk Fokkesteeg in Nieuwegein. De (beschermende) woningen liggen nabij de locatiekantoren. De wijk is goed bereikbaar middels openbaar vervoer.

Team Abstederschans van Lister De Pauw biedt beschermd wonen/verblijf in Nieuwegein vooral in de wijk Fokkesteeg. Ambulante begeleiding wordt geboden in Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. Gezinsbegeleiding wordt geboden in Nieuwegein, IJsselstein en Vianen en in overleg ook in Houten en Utrecht.

Locatie Lister De Pauw Nieuwegein winkelcentrum ingang van de Albert Heijn

Bereikbaarheid

Team Abstederschans van Lister De Pauw is van maandag tot en met vrijdag tussen 7.45 en 21.00 uur op locatie aanwezig. In het weekend en op feestdagen tussen 12.00 en 20.00 uur.

Je kunt de begeleiding bereiken via (030) 608 09 44. In het weekend van 12:00 uur tot 20:00 uur werken wij vanuit het kantoor op de Zaanseschans 41. Indien zich tijdens deze tijden een noodsituatie voordoet en er is niemand bereikbaar op bovenstaand nummer, dan kun je het noodnummer bellen: (06) 237 783 54.
Buiten deze tijden (dus van 21:00 uur tot 07:45 uur en in het weekeinde van 20.00 uur tot
12.00 uur ) kun je in noodgevallen bellen met de ANW-hoofden: (088) 742 90 00

Wijkhuis De Steeg

Hoornseschans 101
3432 TK Nieuwegein
T (030) 606 1111

Wijkhuis De Steeg is een sociale onderneming die gespecialiseerde ondersteuning biedt aan cliënten uit heel Nieuwegein (of externe vrijwilligers), gericht op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. Er wordt middels het ontwikkelde faseplan trajectmatige ondersteuning geboden. Deze ondersteuning wordt geboden in Wijkhuis De Steeg.

De Steeg   Wijkhuis De Steeg Nieuwegein lunchroom tafels met stoelen en een bar

Bereikbaarheid

Het Wijkhuis is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Kijk ook eens op de website van Wijkhuis De Steeg of op deze site bij vacatures voor een uitgebreider verhaal. Voor een impressie kijk naar het onderstaande filmpje.

 

Lister De Pauw Nieuwegein
Lister De Pauw Nieuwegein
Abstederschans 83
3432 EH Nieuwegein
(030) 608 09 44

Direct contact met Lister De Pauw Nieuwegein