Spring naar content

Klachten van naastbetrokkenen

Heeft u klachten over onze begeleiding of de manier waarop wij u erbij betrekken? Dan gaan wij daar graag over met u in gesprek. Bespreek het met de betreffende medewerker of, als dat niet lukt, met de coördinator zorg of het locatiehoofd van de locatie. U kunt ook bij de familievertrouwenspersoon terecht voor ondersteuning of advies.

Is dit onvoldoende? Dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. U kunt een klachtenformulier gebruiken of uw schriftelijke klacht sturen naar: 

Klachtencommissie Lister voor naastbetrokkenen

Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht
T (030) 236 10 70
E klachtencommissie@lister.nl

Lees hier de privacyverklaring van de klachtencommissie.
Lees het jaarbericht 2020 van de klachtencommissie voor naastbetrokkenen.

Download de folder van de klachtencommissie.
Lees het klachtenreglement van de klachtencommissie voor naastbetrokkenen.

Help ons verbeteren!

We willen graag je mening over Lister.nl weten. Heb je een paar minuten tijd voor ons?

Ik doe mee