Spring naar content

Klachten van naastbetrokkenen

Heeft u klachten over onze begeleiding of de manier waarop wij u erbij betrekken? Dan gaan wij daar graag over met u in gesprek. Bespreek het met de betreffende medewerker of, als dat niet lukt, met de coördinator zorg of het locatiehoofd van de locatie. U kunt ook bij de familievertrouwenspersoon terecht voor ondersteuning of advies.

Is dit onvoldoende? Dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. U kunt een klachtenformulier gebruiken of uw schriftelijke klacht sturen naar: 

Klachtencommissie Lister voor naastbetrokkenen

Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht
T (030) 236 10 70
E klachtencommissie@lister.nl

Lees hier de privacyverklaring van de klachtencommissie.
Lees het jaarbericht 2020 van de klachtencommissie voor naastbetrokkenen.

Download de folder van de klachtencommissie.
Lees het klachtenreglement van de klachtencommissie voor naastbetrokkenen.