Spring naar content

Familievertrouwenspersoon

Voor familie en vrienden is het vaak niet makkelijk betrokken te zijn bij een volwassene of kind met psychische of verslavingsproblemen. Een familievertrouwenspersoon kan een naaste ondersteunen.

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor u doen?

De familievertrouwenspersoon geeft informatie, denkt mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlening, en – als dat nodig is – helpen bij een klachtenprocedure. Ook kan de familievertrouwenspersoon ondersteunen als verplichte zorg nodig is. Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

  • samen met jou de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rijtje zet;
  • informatie geeft over waar zorg te krijgen is, hoe de zorg werkt en wat de formele en informele rol van naasten daarbij is;
  • advies geeft over hoe je als familie of vriend kunt bijdragen aan het herstel van de patiënt en aan de continuïteit van de zorg;
  • ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaars;
  • bemiddelt als je het niet eens bent met de behandeling;
  • ondersteunt bij het indienen van een klacht.

Geen verwijzing nodig

Als naaste kun je rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook heb je geen toestemming nodig van de cliënt of betreffende behandelafdeling. De dienstverlening is gratis. Je kunt een afspraak maken op een plek die je prettig vindt. Dit kan een behandellocatie zijn, maar bijvoorbeeld ook gewoon bij je thuis.

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van jouw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij/zij alleen de persoonsgegevens op die nodig is om je hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en jijzelf. 

Onafhankelijk

Familievertrouwenspersonen doen er alles aan je zo goed mogelijk verder te helpen. Zij zijn in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dit houdt in dat zij onafhankelijk zijn van de ggz organisatie of instelling.

Contact met een familievertrouwenspersoon

Marleen Marsman
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
E: m.marsman@familievertrouwenspersonen.nl
T: 06 2147 2400

Peter Brakel
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
E: p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl

T: 06 2532 2605

Help ons verbeteren!

We willen graag je mening over Lister.nl weten. Heb je een paar minuten tijd voor ons?

Ik doe mee