Spring naar content

Familievertrouwenspersoon

Als je als naaste vragen hebt of je zorgen maakt en het moeilijk vindt om daarover met de begeleiding te praten, dan kun je steun en advies vragen aan een familievertrouwenspersoon.

Wat kan een familievertrouwenspersoon voor je doen?

De familievertrouwenspersoon geeft informatie, denkt mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlening, en – als dat nodig is – helpen bij een klachtenprocedure. Ook kan de familievertrouwenspersoon ondersteunen als verplichte zorg nodig is. Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

  • samen met jou de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rijtje zet;
  • informatie geeft over waar zorg te krijgen is, hoe de zorg werkt en wat de formele en informele rol van naasten daarbij is;
  • advies geeft over hoe je als familie of vriend kunt bijdragen aan het herstel van de patiënt en aan de continuïteit van de zorg;
  • ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaars;
  • bemiddelt als je het niet eens bent met de behandeling;
  • ondersteunt bij het indienen van een klacht.

Geen verwijzing nodig

Als naaste kun je rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook heb je geen toestemming nodig van de cliënt of betreffende locatie. De dienstverlening is gratis. Je kunt een afspraak maken op een plek die je prettig vindt. Dit kan digitaal, op een locatie van Lister, maar bijvoorbeeld ook gewoon bij je thuis.

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van jouw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij/zij alleen de persoonsgegevens op die nodig is om je hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en jijzelf. 

Staat los van de begeleiding

Familievertrouwenspersonen doen er alles aan je zo goed mogelijk verder te helpen. Zij staan los van de begeleiding. Waar nodig werken zij samen met de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dit om de onafhankelijkheid zo goed mogelijk te waarborgen. 

Contactgegevens

E: familievertrouwenspersoon@lister.nl
T: 06 83 26 35 91