Spring naar content

Familievertrouwenspersoon

Uw naaste wordt begeleid door Lister. Dan kunt u vragen hebben over de begeleiding die uw naaste ontvangt. Mocht de persoonlijk begeleider of  de locatie waar u naaste begeleiding ontvangt uw vragen niet naar tevredenheid beantwoorden. Of u verschilt van mening met de hulpverleners over de aanpak van de problematiek. Dan kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Als uw naaste cliënt is van Lister kunt u terecht bij Jacqueline Rodenburg en Joke van der Veer. Zij zijn aangesloten bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP), zodat onafhankelijkheid en kwaliteit is gewaarborgd.

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor u doen?

  • Adviseren en ondersteunen in contacten met de hulpverlening en eventueel bij klachtenprocedures.
  • Een luisterend oor bieden bij problemen.
  • De weg wijzen naar informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden.

Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd.

Hoe is de familievertrouwenspersoon te bereiken?

Marleen Marsman
E: m.marsman@familievertrouwenspersoon.nl

Peter Brakel
E: p.brakel@familievertrouwenspersoon.nl

Voor meer informatie kun je ook kijken op de website van LSFVP.