Spring naar content

Hulp voor naasten

Een psychiatrische kwetsbaarheid en/of een verslaving is niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de naastbetrokkenen ingrijpend. Als familie/naastbetrokkene bent u een belangrijk onderdeel van de sociale omgeving van een cliënt. Iemand in uw naaste omgeving krijgt begeleiding van Lister. Daar is waarschijnlijk veel aan vooraf gegaan. Opnames en behandelingen bijvoorbeeld. En het moeten aanpassen van verwachtingen over de toekomst. Als naastbetrokkene beleeft u dit proces vaak van dichtbij. Dit stopt niet, nu Lister begeleiding biedt. Lister hecht veel waarde aan uw betrokkenheid. Daarom vinden wij het belangrijk om u zo goed mogelijk te informeren en bij het herstelproces te betrekken.

Contact en informatie

Wij vinden dat naastbetrokken en medewerkers van Lister ieder op hun eigen wijze bijdragen aan het herstelproces van de cliënt. Het is voor ons daarom vanzelfsprekend dat het contact met Lister laagdrempelig is. U heeft recht op duidelijke informatie over onze organisatie, over onze werkwijze en over wat u van ons wel en niet kunt verwachten. Lister informeert en betrekt familieleden/naasten daarom zo goed mogelijk bij de begeleiding van een cliënt. Dit doen wij in overleg met de cliënt. We mogen geen informatie verstrekken over een uw naaste als hij of zij dat niet wil.

De persoonlijk begeleider is uw aanspreekpunt

Uw belangrijkste aanspreekpunt binnen Lister is de persoonlijk begeleider van uw naaste. De persoonlijk begeleider kunt u bereiken via de locatie waarvan uw naaste begeleiding ontvangt. Een aantal locaties organiseren jaarlijks enkele informatieavonden voor naastbetrokken. Daarnaast versturen enkele locaties een paar keer per jaar een nieuwsbrief voor naastbetrokkenen. U kunt de persoonlijk begeleider hiernaar vragen.

Wij verstaan onder naastbetrokkenen de ouders, partners en kinderen van onze cliënten, en ook andere familieleden, vrienden, collega’s, buren en kennissen.

Download de folder Familie en naastbetrokkenen.