Over Enik

Enik Recovery College is een centrum voor persoonlijke ontwikkeling en scholing. Naast verschillende cursussen, trainingen en herstelwerkgroepen, zijn er andere faciliteiten om mensen met psychische uitdagingen te ondersteunen.

Recovery College: alles onder één dak!

Bij Enik kom je om te leren over het leven. Daarom hebben we een breed en gevarieerd scholingsprogramma. In het sociaal trefpunt kun je terecht voor een kop koffie, lunch of sociale eettafel. Iedereen is welkom. Daarnaast huren vijftien studenten een ruime kamer bij ons in het kader van social living. Zij zijn zeer betrokken en leveren hand- en spandiensten. Verder heeft Enik een logeerfunctie in ontwikkeling voor intensieve peersupporttrajecten. Deze voorziening is bedoeld voor mensen die het nodig hebben om intensiever bezig te zijn met hun eigen herstelproces. Dit kan bijvoorbeeld zijn op momenten wanneer zij te maken hebben met oplopende stress. Dit alles maakt Enik Recovery College tot een uniek concept.

Expertise

De cursussen en trainingen worden gegeven door ervaringsdeskundige professionals. Dit zijn ‘peers’ die zelf een herstelproces hebben meegemaakt op het psychische of verslavingsvlak. Wij geloven in het empoweren van deelnemers om zelf vorm te geven aan het eigen herstelproces en dat van anderen in een gedeelde leeromgeving.

Herstel door educatie

Enik Recovery College hanteert een educatieve benadering in plaats van een therapeutisch model.

  • Ondersteuning bij het herkennen en het gebruikmaken van de eigen talenten en mogelijkheden;
  • Deelnemers zoeken zelf manieren om invulling en betekenis te geven aan wat hen is overkomen. Ze worden expert in het vormgeven van hun eigen leven;
  • Begeleiding bij het onderzoeken van talenten en het ontwikkelen van vaardigheden;
  • Ondersteuning bij het bereiken van persoonlijke wensen en doelen;
  • Werknemers zijn ervaringsdeskundige professionals die mensen helpen bij het vinden van hun eigen oplossingen.

Geschiedenis

Ruim tien jaar pioniert Lister met het bieden van herstel ondersteunende zorg. De afdeling Bureau Herstel werd opgericht om het herstel ondersteunend werken in te bedden in de organisatie. Bureau Herstel is de initiatiefnemer van Enik Recovery College. Vanaf januari 2015 is Bureau Herstel in z’n geheel opgegaan in Enik. Het team werkt nu verder onder de naam Enik. Vanaf het voorjaar 2014 werd gewerkt aan een interne verbouwing aan de Vaartscherijnstraat. Tegelijkertijd vond het cursusprogramma al plaats. Op 18 mei 2015 is Enik officieel geopend.