Spring naar content

Samen werken aan herstel

Samen werken aan herstel

In dit boek beschrijven acht personen, allen (ex-)cliënt in de langdurige zorg, hoe zij samen hebben gewerkt aan herstel. De aandacht verschoof van ziekte, symptomen en patiënt zijn naar herstel, mogelijkheden en actief zijn in het eigen leven, in de ggz en daarbuiten. En met die verschuiving hervonden z‍ij het vertrouwen in zichzelf en hun gevoel van eigenwaarde.