Spring naar content

De Uitdaging

De Uitdaging is een plek waar je jezelf mag zijn en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Er is ruimte voor een gesprek tussen mensen met gelijke ervaringen en uitdagingen (peer-to-peer support). Tijdens de inloopuren kun je gewoon binnen lopen voor een kop koffie/thee, een praatje of een spelletje doen.

Inloop

Je bent van harte welkom voor een kop koffie, thee en gezelschap. We ontmoeten elkaar, delen ervaringen en verhalen en doen soms een spel.

Inloop op:
•dinsdag van 13.00 uur tot 16.00 uur
•donderdag van 19.00 uur tot 21.30 uur

Er zijn altijd twee vrijwilligers en een vaste medewerker aanwezig tijdens de inloop. Voor bijna iedereen is de eerste keer langskomen spannend. We houden daar rekening mee.

Op andere momenten gebruiken we de inloopruimte voor workshops en trainingen om je te ontwikkelen. Daarbij kun je denken aan trainingen rondom zelfhulp en herstel, zoals bijvoorbeeld de WRAP (Wellness Recovery Action Plan). Het gaat er om dat je kunt ontdekken wat voor jou belangrijk is in het leven en waar jij je goed bij voelt. Zodat je handvatten vindt om zelf vorm en inhoud aan je leven te geven. Waar mogelijk zoeken we verbinding en aansluiting met andere initiatieven in Houten.

Training Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Wanneer:

Training: start 8 mei 2018 en is elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.30 uur.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Peersupport

De Uitdaging draait op basis van peersupport en gelijkwaardigheid. We maken ruimte voor mensen om hun eigen herstelproces vorm te geven en te volgen. Peers, oftewel gelijken, zijn mensen met een vergelijkbare achtergrond of situatie die op grond daarvan op allerlei vlakken herkenning bij elkaar vinden. Iedereen geeft zijn eigen vorm aan zijn/haar herstelproces en heeft een eigen tempo. We steunen elkaar en moedigen elkaar aan om stappen te zetten in je herstelproces.

Voor wie is De Uitdaging?

De Uitdaging is er voor mensen die af en toe psychische hulp nodig hebben en hun naasten.

Bekijk de website.

Help ons verbeteren!

We willen graag je mening over Lister.nl weten. Heb je een paar minuten tijd voor ons?

Ik doe mee