Spring naar content

Klachtencommissie

U heeft ook altijd de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen bij onze klachtencommissie. De klacht moet gaan over het doen en laten van een medewerker van Lister. Zet uw klacht zo duidelijk mogelijk op papier en noem de medewerker over wie het gaat met naam en toenaam.

De klachtencommissie neemt klachten in behandeling van cliënten, ex-cliënten én naastbetrokkenen van cliënten van Lister. De leden van de klachtencommissie hebben geen relatie met de organisatie, zodat zij onafhankelijk kunnen oordelen.
Lees hier de privacyverklaring van de klachtencommissie.

Wilt u een klacht indienen gebruik dan dit klachtenformulier. Heeft u een vraag voor de klachtencommissie gebruik dan onderstaand webformulier.