Spring naar content

Aanmelden Ambulante begeleiding

In de Stad Utrecht

De Buurtteams zijn verantwoordelijk voor de toegang tot ambulante begeleiding (ongeacht een geldige indicatie/beschikking). Zij starten alle zorg op en beoordelen of hulp van Lister nodig is. Aanmelden voor ambulante begeleiding van Lister gaat via de buurtteams. Contactgegevens van de buurtteams kunt u vinden op hun site.

In de regio Lekstroom (Nieuwegein, Vianen, Houten, IJsselstein, Lopik)

De toegang tot ambulante begeleiding loopt via de sociale teams. Elke gemeente heeft één of meerdere sociale teams. Zij bepalen of iemand in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening zoals begeleiding door Lister. Voor meer informatie of aanmelden klik op onderstaand welke van toepassing is.
Sociaal Team Houten
Geynwijs Nieuwegein
Sociaal Team Ijsselstein
Sociaal Team Vijfheerenlanden
Sociaal Loket Lopik

Kosten

Wanneer u een beschikking heeft vanuit de WMO dan wordt de begeleiding door uw gemeente vergoed. U betaalt wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Op de website van het CAK (http://www.hetcak.nl/) kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Meer informatie en contact

Lister team Voordeur
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht
T: (030) 236 10 95  Op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur
M: voordeur@lister.nl